BDO – kto MUSI się rejestrować?

utworzone przez | 20/06/2022 | Obowiązek BDO

Baza Danych Odpadowych nazywana też Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami od 1 stycznia 2020 r. powinna być prowadzona w formie elektronicznej. Z racji epidemii pozwolono na pewne odstępstwa od tej zasady i do końca 2020 roku niektórzy przedsiębiorcy mogli składać dokumenty w formie papierowej. Teraz jest to już niemożliwe. W przypadku BDO bardzo ważne jest określenie, kto tak właściwie podlega obowiązkowi rejestracji. Kto musi pamiętać o formalnościach związanych z odpadami?

BDO w sklepie internetowym - Aku Tech

Kogo obowiązek rejestracji nie dotyczy?

  • Obowiązek rejestracji BDO jest bardzo szeroki i obejmuje wiele różnych grup przedsiębiorców. Dlatego często łatwiej jest wymienić, kogo on tak właściwie nie dotyczy. Z rejestracji w bazie zwolnione są:
     osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
  • podmioty organizujące nieprofesjonalne zbieranie odpadów;
  • wytwórcy odpadów komunalnych.

Jak więc łatwo zauważyć, zlecanie BDO może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców z przeróżnych branż. Nawet firmy, które prowadzą niewielką sprzedaż, ale oferują swoim klientom reklamówki, powinny zarejestrować się w bazie i regularnie składać niezbędną dokumentację.

A co w przypadku przestrzeni dzielonej? -BDO outsourcing rozwiązaniem problemu przedsiębiorców

Obsługa BDO może przydać się też osobom, które wynajmują współdzielone lokale. W takiej sytuacji trudno jest wyznaczyć osobę odpowiedzianą za produkcję odpadów. Z tego powodu obowiązki jej dotyczące spadają zwykle na osobę wynajmującą lokal. W takim wypadku najlepiej jest zgłosić się po wsparcie do wyspecjalizowanej firmy, której pracownicy pomogą ustalić najlepszą metodę wywiązywania się z formalności.