604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

BDO – kompleksowa obsługa firm

BDO i pełna realizacja obowiązków sprawozdawczych

Kompleksowa obsługa BDO, KPO, KEO

Bezpośrednie  wykonywanie obowiązków za klienta, pomoc, fachowe doradztwo. Dokumentacja, wnioski, sprawozdania, potwierdzenia.
Prowadzenie firm w gospodarce odpadami i ochronie środowiska w związku z BDO.

i

Rejestracja i aktualizacje wpisu w BDO

Oprócz rejestracji i aktualizacji wpisu w BDO, pomagamy w obsłudze wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak KPO czy KEO. Trzymamy rekę na pulskie w zakresie wymaganych obowiązków.

Stała obsługa i monitororowanie zmian

Bieżąca pomoc telefoniczna / mailowa, przesłanie ew. materiałów szkoleniowych, a jeśli zachodzi konieczność – przeprowadzenie szkolenia z interfejsu BDO w Państwa firmie – od 1 stycznia 2021 r. Karty Przekazania Odpadów są wystawiane wyłącznie przez BDO.

Zleć obowiązki BDO profesjonalistom z AKU-TECH

– i miej to z głowy!

Koordynacja BDO:

 

 • wprowadzanie kart przekazania odpadów (KPO) do BDO w imieniu klienta
 • weryfikacja wprowadzonych w karcie danych i zatwierdzenie KPO w imieniu klienta
 • generowanie i wysyłanie kierowcom potwierdzeń wystawienia karty w systemie BDO w wygodnej
  dla nich formie
 • uzgadnianie poprawnej masy i kodu odpadów wpisanych do KPO z odbiorcą docelowym
 • wystawianie korekt wprowadzonych do BDO kart przekazania odpadów na podstawie ustaleń z
  odbiorcą docelowym
 • uzgadnianie poprawnej masy i kodu odpadów wpisanych do KPO z dostawcą odpadów
 • odrzucanie kart przekazania odpadów w przypadku zwrotów reklamacyjnych (np. w sytuacji
  niezgodności towaru z zamówieniem)
 • odrzucanie kart przekazania odpadów w przypadku niezgodności kodu lub masy dostarczonego odpadu
 • konsultacje z dostawcą odpadów w celu uzyskania poprawnie wystawionej korekty odrzuconej KPO
 • potwierdzanie odbioru odpadów w imieniu klienta
 • potwierdzanie transportu odpadów w imieniu klienta
 • rozwiązywanie bieżących problemów i korygowanie błędów innych użytkowników (np. KPO
  wystawione i przyjęte na błędną lokalizację, masy odpadów wpisane w kg zamiast Mg)
 • bieżące doradztwo w zakresie obowiązku wprowadzania informacji do systemu BDO (np. gdzie i w
  jakiej formie należy wprowadzić daną operację do BDO, jakie dokumenty powinien posiadać
  kierowca transportujący odpady w przypadku braku obowiązku wystawienia KPO)
Kompleksowa obsługa BDO - zlecanie BDO
Zarządzanie profilem BDO / prowadzenie ewidencji odpadów BDO / szkolenia BDO

Zarządzanie profilem firmy w BDO

 • uzyskanie wpisu do rejestru BDO
 • aktualizacje wpisu do BDO stosownie do zmian profilu działalności lub nowych wymagań prawnych
 • prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO

Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO

 • założenie kart ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO
 • wprowadzanie ilości odebranych odpadów do KEO na podstawie KPO, dokumentów ANEKS VII lub zakupu wewnętrznego
 • wprowadzanie ilości wytworzonych odpadów do KEO
 • wprowadzanie ilości przetworzonych odpadów do KEO
 • wprowadzanie ilości przekazanych odpadów do KEO na podstawie KPO, dokumentów ANEKS VII lub przekazania osobom fizycznym

  Dlaczego warto zlecić obsługę BDO specjalistom Aku-Tech?

  Jest cały szereg korzyści ze zlecania BDO, które mogą być decydujące w wyborze rozwiązania kwestii BDO:

  • kompleksowa obsługa BDO – brak zmartwień
  • brak konieczności zatrudniania osobnych pracowników i przeprowadzania specjalistycznych szkoleń
  • 10 lat doświadczenia w branży ochrony środowiska
  • dziesiątki klientów, którzy zaufali już AKU-TECH i zdecydowali się na stała współpracę
  • bieżące śledzenie wszystkich zmian w przepisach dotyczących BDO
  • prowadzenie obsługi BDO dopasowanej do Państwa firmy

  lat doświadczenia w branży

  Stałych klientów

  Uzgodnionych dokumentacji

  Dowiedz się więcej o obowiązkach związanych z BDO

  (baza wiedzy BDO)

  Wiedząc jaką popularnościa cieszą sie szkolenia BDO i żeby ułatwić naszym klientom zorientowanie się w gąszczu dosyć złożonych przepisów związanych z przygotowywaniem formularzy i wniosków dotyczących bazy danych oadpodowych BDO, przygotowaliśmy autorską bazę wiedzy, w której poruszyliśmy kwestie wymogów i obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, uwzględniając również specyfikę poszczególnych branż.

  Od dwóch lat w Polsce (tj. od 24 stycznia 2018 roku) funkcjonuje elektroniczny rejestr BDO. Za jego opracowaniem i wdrożeniem w życie stoi Ministerstwo Środowiska. Od 1 stycznia 2020 roku możliwe jest składanie sprawozdań oraz dokonywanie wpisów do rejestru wyłącznie drogą internetową.

  Obowiązek rejestracji w systemie BDO

  Kogo dotyczy rejestr BDO? Zgodnie z przepisami istnieje pewna grupa przedsiębiorców, która że względu na specyfikę swojej działalności oraz rodzaj wytwarzanych w jej wyniku odpadów zobowiązana jest do dokonania wpisu do rejestru BDO.

  Przykładowa lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w systemie bazzy danych odpadowych BDO:

  – gabinety dentystyczne,
  – firmy zajmujące się pracami budowlanymi oraz remontowymi,
  – sklepy spożywcze niezależnie od ich wielkości,
  – przedsiębiorstwa związane z produkcją / dystrybucją baterii i akumulatorów,
  – produkcja pojazdów,
  – produkcja opakowań,
  – produkcja sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego,
  – działalność związaną z importem opakowań,
  – działalność rolnicza, pod warunkiem że łączna powierzchnia gruntów wynosi co najmniej 75 ha,
  – firma trasnportowe,
  – warsztaty samochodowe,
  – warsztaty rzemieślnicze,
  – działalność w zakresie profesjonalnego odbioru i przetwarzania odpadów.

  Oczywiście jednostek zobowiązanych do zgłoszenia się do rejestru BDO jest zdecydowanie więcej, wymienione powyżej stanowią przykłady.

  Czego może się spodziewać przedsiębiorca nie przestrzegający obowiązków związanych z BDO?

  Rejestr BDO z punktu widzenia zgodnego z prawem zarządzania odpadami jest niezwykle ważny, dlatego też za brak rejestracji czy też działania niezgodne z zasadami tego systemu grożą dość poważne konsekwencje w niektórych przypadkach – omawiamy to poniżej.

  W zależności od wykroczenia, kary przedstawiają się następująco:

  – przedsiębiorca, który gospodaruje wytwarzanymi przez siebie odpadami w sposób inny niż został zgłoszony a formularzu rejestracyjnym do BDO musi liczyć się z wysoką kara grzywny, a nawet okresowym pozbawieniem wolności;
  – prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru (pomimo takiego obowiązku) w zależności od konkretnego przypadku zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 5000 zł do nawet 1 000 000 zł;
  – brak oznaczenia numeru wpisu do rejestru BDO na firmowej dokumentacji, która tego wymaga oznacza dla przedsiębiorstw karę w granicach 5 000 zł do 1 000 000 zł;
  – podejmowanie transportu odpadów bez udokumentowanego wpisu do rejestru BDO to dla przedsiębiorcy kara pieniężną w granicach 2 000 zł20 000 zł.

  Opłaty w BDO

  Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że mogą zostać wpisani do rejestru odpadów BDO po poprawnie i kompletnie wypełnionym wniosku oraz wniesionej w konkretnych przypadkach opłacie rejestracyjnej. W przypadku mikroprzedsiebiorców wynosi ona 100 zł, w pozostałych przypadkach kwota ta wynosi 300 zł. Należy jednak zaznaczyć, że przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) jest zwolniony z konieczności wnoszenia opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rocznej jest taka sama jak wysokość opłaty rejestracyjnej.

   Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę prowadzącą działalność gospodarczą która:
  – rocznie zatrudnia mniej niż 10 osób,
  – osiąga roczny obrót netto ze swojej działalności nie większy niż 2 000 000 złotych.

  W każdym przypadku opłata roczna powinna trafić na konto urzędu marszałkowskiego odpowiedniego dla adresu siedziby firmy nie później niż do końca lutego za dany rok. Opłata roczna nie musi być uiszczana w roku, w którym przedsiębiorca opłacił stawkę rejestrową. Numerów kont niezbędnych do dokonania wpłaty należy szukać na stronach internetowych właściwych urzędów. Należy liczyć się z tym, że brak uiszczenia wymaganej opłaty rejestrowej (a w późniejszym okresie także opłaty rocznej) skutkuje odmową wpisu lub wykreśleniem z rejestru BDO. Opłacanie niezbędnych dla utrzymania pozycji w rejestrze kwot w odpowiednich ramach czasowych pozwoli przedsiębiorcom na uniknięcie problemów i wielu nieprzyjemnych sytuacji.

  Kody odpadów BDO

  Kody odpadów BDO

  BDO (Baza Danych Odpadowych) to baza danych zawierająca istotne informacje dotyczące produktów i opakowań, a także dość szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Rejestr opracowany i wprowadzony został przez Ministerstwo Środowiska, jednak obecnie niemal pełen nadzór...

  Rejestr BDO – województwo Kujawsko – Pomorskie

  Rejestr BDO – województwo Kujawsko – Pomorskie

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców, dotyczących wpisu do rejestru bazy danych o odpadach BDO. Ponadto kontaktując się z urzędem można uzyskać wiele wiarygodnych informacji, przede...