604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl
Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Nie od dzisiaj wiadomo, że długotrwałe przebywanie w głośnym miejscu nie wpływapozytywnie na organizm ludzki. Szereg badaczy przeprowadziło wiele badań z tymzwiązanych, przede wszystkim takich, które miały przedstawić negatywne skutkidługotrwałego przebywania w...
Warunki meteorologiczne podczas badań

Warunki meteorologiczne podczas badań

Zanim przejdziemy do wykonywania czynności związanych z dokonaniem pomiaru hałasumusimy zapoznać się przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi panującymiw miejscach lokalizacji punktów pomiarowych.Pomiary hałasu powinno przeprowadzać się podczas optymalnych...
Urządzenia do pomiarów hałasu

Urządzenia do pomiarów hałasu

Zanim przystąpimy do pomiarów hałasu powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni do tegosprzęt.Najczęściej używanymi urządzeniami służącymi do pomiaru hałasu są mierniki poziomuhałasu, rzadziej spotykamy decybelomierzeZestaw pomiarowy powinien spełniać kilka podstawowych...
Stałe czasowe

Stałe czasowe

W celu opisania szybkości reakcji miernika na zmianę poziomu dźwięku (wzrostu lub spadku) stosuje się stałe czasowe, takie jak SLOW, FAST oraz IMPULS. SLOW = 1 s FAST – 125 ms Impuls = narastanie 35 ms / spadek 1,5 s Poniższy rysunek stanowi graficzne przedstawienie...
Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnyvh

Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnyvh

      Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych dotyczących hałasu Jak w każdym postępowaniu sądowniczym, podczas przeprowadzania proceduradministracyjnych związanych z hałasem dochodzi do popełnienia szeregu błędów.Według radców prawnych, do...