604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl
Klasyfikacja pól i sygnałów akustycznych

Klasyfikacja pól i sygnałów akustycznych

Rozróżniamy cztery rodzaje pól akustycznych, a mianowicie:  Bliskie – obszar pola bezpośrednio przylegający do źródła dźwięku, gdzie występują zjawiska nieliniowe (ok. 1 długości fali – dla 250 Hz jest to 2,5 m)  Dalekie – obszar pola, w którym spadek poziomu...
Co jest zawarte w sprawozdaniu z pomiarów hałasu ?

Co jest zawarte w sprawozdaniu z pomiarów hałasu ?

Co jest zawarte w sprawozdaniu z pomiarów hałasu ?   Wytyczne dotyczące zwartości sprawozdania z pomiarów hałasu  Wytyczne dotyczące treści sprawozdania z pomiarów hałasu zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w...