Co Ty wiesz o ewidencjonowaniu odpadów, czyli niezbędnik przedsiębiorcy

utworzone przez | 19/09/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

Co Ty wiesz o ewidencjonowaniu odpadów, czyli niezbędnik przedsiębiorcy

Obecnie wielu przedsiębiorców musi zarejestrować swoje firmy w systemie BDO. Wpis do rejestru to dopiero pierwszy krok. Po nim następują kolejne: ewidencja odpadów oraz składanie rocznych sprawozdań.

Ewidencja odpadów prowadzona w elektronicznym systemie BDO ułatwia instytucjom kontrolującym gospodarkę odpadami monitorowanie, jakie odpady powstają w danej firmie oraz w jakich ilościach są one wytwarzane. Dzięki elektronicznej ewidencji wszelkie nieprawidłowości mogą być na bieżąco wykrywane, co pozwala walczyć z szarą strefą, czyli np. nielegalnym spalaniem odpadów bądź tworzeniem dzikich wysypisk śmieci.

Użytkownik systemu BDO prowadzi dokumentację związaną z odpadami w przeznaczonym do tego module. Co warto wiedzieć o ewidencjonowaniu odpadów poprzez BDO, zanim przystąpi się do tego procesu?

Karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów

Każdy podmiot wytwarzający odpady powinien sporządzić dokumenty służące ich ewidencji. Do wypełnienia karty przekazania odpadów (KPO) potrzebne są takie informacje, jak rodzaj, kod i masa odpadów, dane przekazującego, transportującego oraz przyjmującego odpady, numer rejestracyjny środka transportu, a także data i godzina rozpoczęcia transportu. Kartę przekazania odpadów tworzy podmiot przekazujący odpady. System BDO w momencie zatwierdzenia KPO automatycznie generuje numer karty przekazania odpadów.

Kartę ewidencji odpadów uzupełnia się natomiast na podstawie danych z karty przekazania odpadów. Dzieli się ona na dwie rubryki. W zakładce „wytworzone” wpisuje się każdy wytworzony odpad podlegający ewidencji, zaś w zakładce „przekazane” odnotowuje się odpady, które zostały dostarczone innym podmiotom (np. firmie zajmującej się przetwarzaniem odpadów). System BDO automatycznie przenosi wszystkie potrzebne dane z karty przekazania odpadów na kartę ewidencji po podaniu numeru KPO.

Uproszczona ewidencja odpadów

W sytuacji kiedy dany podmiot musi wypełnić tylko kartę przekazania odpadów, prowadzi on uproszczoną ewidencję odpadów. Ten typ ewidencji przysługuje firmom, które:

  • wytwarzają rocznie do 100 kg odpadów niebezpiecznych;
  • wytwarzają rocznie do 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi;
  • transportują odpady (jest to ich jedyna działalność);
  • posiadają ziemię, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie.

 

Przekazanie odpadów

Proces przekazania odpadów dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest stworzenie KPO poprzez elektroniczny system BDO. Następny etap to przekazanie odpadów do transportu. Pracownik firmy transportującej odpady musi zalogować się do BDO, aby przyjąć KPO. Wygenerowane zostanie potwierdzenie, które w trakcie transportu odpadów powinien mieć przy sobie kierowca. Kolejną czynnością jest odbiór transportu przez przyjmującego odpady. Jeżeli wszystkie dane takie jak, np. rodzaj i masa odpadów, zgadzają się, odbierający odpady zatwierdza KPO. Jeśli natomiast wystąpił błąd, przyjmujący odrzuca KPO. Przekazujący odpady ma wtedy możliwość edytowania karty, jednak jedynie w zakresie masy i kodu odpadów. Cała procedura kończy się w momencie, kiedy transportujący odpady potwierdza zakończenie transportu.

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie (czyli coraz bardziej popularny outsourcing BDO), aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.