Czy firma transportowa musi posiadać wpis do rejestru BDO?

utworzone przez | 20/08/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

Od 1 stycznia 2020 obowiązują nowe przepisy odnoszące się do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych (BDO). Owe zmiany dotyczyły nie tylko samych zasad związanych z rejestracją przedsiębiorstwa w systemie, ale również przepisów jasno określających, kto powinien starać się o wpis do rejestru, a kto nie musi tego robić. Nowe przepisy rozwiały między innymi wątpliwości co do tego, jaką rolę w systemie mają pełnić firmy transportowe.

BDO a firma transportowa

Teoretycznie mając na uwadze specyfikę działalności firm transportowych, zarówno tych większych jak i mniejszych śmiało można stwierdzić, że w wyniku ich działalności nie powstają jakiekolwiek odpady, a co za tym idzie nie ma konieczności rozpoczęcia starań o wpis do rejestru BDO. To jednak tylko pozory, bowiem przystępując do bardziej szczegółowej analizy pracy firm transportowych zauważyć można, że pewne dodatkowe zadania jednak generują pewien typ odpadów wytwarzanych w odpowiedniej ilości, a co za tym idzie w naturalny sposób, nie każda firma zajmująca się transportem będzie prawnie związana z brakiem konieczności rejestracji w systemie. Należy mieć na uwadze, że wpisu do systemu dokonać musi każdy przedsiębiorca, który:

  • zajmuje się wytwarzaniem oraz ewidencjonowaniem określonej grupy odpadów,
  • wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, jak między innymi akumulatory, baterie, opony, pojazdy czy oleje smarowe,
  • wprowadza na rynek sprzęt elektryczny bądź elektrotechniczny,
  • produkuje/ importuje/ nabywa na zasadzie wewnątrzwspólnotowego handlu różnego rodzaju opakowania.

Kiedy firma transportowa musi uzyskać wpis do BDO?

Jak wiadomo, jeszcze sama usługa transportowa nie generuje odpadów, a więc oczywistym jest, że nie ma potrzeby wpisywania przedsiębiorstwa do rejestru. Należy jednak pamiętać o tym, że w związku z działaniem zdecydowanej większości transportowych firm niezbędne jest także korzystanie z obsługi biurowej oraz technicznej. To z kolei (w zależności od wielkości firmy i intensywności jej działania) przyczynia się do powstawania odpadów, przede wszystkim pod postacią tonerów, olejów, filtrów, zużytych samochodowych części itp. Rozporządzenie Ministra Środowiska dość jasno określa ilość produkowanych tego typu odpadów, która obligatoryjnie nakłada na przedsiębiorstwo konieczność złożenia wniosku o wpis firmy do rejestru BDO.

Obsługa techniczna firmy transportowej a wpis do BDO

Obsługa techniczna pojazdów dla prowadzenia firmy transportowej jest niezwykle istotna. Jednak z tą kwestią wiąże się także wytwarzanie odpadów, a co za tym idzie na wiele firm spada obowiązek dokonania rejestracji do systemu BDO. Jednak nie każda firma transportowa musi tego dokonywać. Jeśli chodzi o kwestię związaną z obsługą techniczną, nie ma konieczności rejestracji w systemie przedsiębiorstw które:

  • wymieniają opony pojazdów w innym warsztacie, przy czym te stare pozostawiane są do dyspozycji wykonującego usługę,
  • wszelkiego rodzaju naprawy pojazdów dokonują w zewnętrznych warsztatach, nie odbierając przy tym wymienionych i zużytych części.

Natomiast jeśli chodzi o obsługę biurową, to aktualne przepisy wyraźnie mówią, że firma zajmująca się transportem nie musi rejestrować się w bazie danych BDO w przypadku, w którym roczna ilość odpadów w postaci zużytych tonerów nie przekracza 5 kg.

Warto także wspomnieć o tym, że zgodnie ze zmianami przepisów, każde przedsiębiorstwo, które wraz z początkiem stycznia 2020 roku będzie wyrażało chęć oddania odpadów do recyklingu bądź utylizacji, będzie mogło dokonać tego wyłącznie po przedstawieniu swojego numeru w rejestrze BDO.

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.