604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Doradztwo Aku-Tech

BDO, ochrona środowiska, pomiary hałasu
Szkolenia a zlecanie obsługi BDO – co wybrać?

Szkolenia a zlecanie obsługi BDO – co wybrać?

BDO czyli specjalistyczny rejestr zawierający najważniejsze i odpowiednio uporządkowane informacje o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami to stosunkowo nowy system informatyczny (który funkcjonuje zaledwie od stycznia 2018 roku). Jednym z najważniejszych...

Kwalifikacja BDO

Kwalifikacja BDO

Dot. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w...

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Nie od dzisiaj wiadomo, że długotrwałe przebywanie w głośnym miejscu nie wpływa pozytywnie na organizm ludzki. Szereg badaczy przeprowadziło wiele badań z tym związanych, przede wszystkim takich, które miały przedstawić negatywne skutki długotrwałego przebywania w...

Warunki meteorologiczne podczas badań / pomiarów hałasu

Warunki meteorologiczne podczas badań / pomiarów hałasu

Zanim przejdziemy do wykonywania czynności związanych z dokonaniem pomiaru hałasu musimy zapoznać się przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi panującymi w miejscach lokalizacji punktów pomiarowych.   Jakie warunki powinny panować podczas pomiarów hałasu?...

Urządzenia do pomiarów hałasu

Urządzenia do pomiarów hałasu

Zanim przystąpimy do pomiarów hałasu powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni do tego sprzęt. Najczęściej używanymi urządzeniami służącymi do pomiaru hałasu są mierniki poziomu hałasu, rzadziej spotykamy tzw. decybelomierze.   Z czego składa się zestaw pomiarowy do...

Tło akustyczne i wybrane aspekty dla badań pomiaru hałasu

Tło akustyczne i wybrane aspekty dla badań pomiaru hałasu

Poniższa wypowiedź przybliży pojęcie tła akustycznego, które jest równie ważne podczas pomiaru hałasu pochodzącego, w przypadku zakresu pracy naszej firmy, od konkretnej instalacji czy zakładu. Podczas pomiarów hałasu pochodzącego z konkretnej instalacji należy także...

Stałe czasowe

Stałe czasowe

W celu opisania szybkości reakcji miernika na zmianę poziomu dźwięku (wzrostu lub spadku) stosuje się stałe czasowe, takie jak SLOW, FAST oraz IMPULS. SLOW = 1 s FAST – 125 ms Impuls = narastanie 35 ms / spadek 1,5 s Poniższy rysunek stanowi graficzne przedstawienie...

Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych

Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych

Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych dotyczących hałasu Jak w każdym postępowaniu sądowniczym, podczas przeprowadzania proceduradministracyjnych związanych z hałasem dochodzi do popełnienia szeregu błędów.Według radców prawnych, do najczęściej i...

Schemat ideowy miernika

Schemat ideowy miernika

Każdy sonometr, czyli miernik poziomu dźwięku składa się z następujących elementów: Mikrofon – służący jako przetwornik akustyczno-mechaniczny, Przedwzmacniacz – dopasowujący charakterystyk elektryczną mikrofonu do układumiernika, Zestaw filtrów korekcyjnych (LIN,...

Mierzone parametry dźwięku

Mierzone parametry dźwięku

Podczas pomiaru miernik poziomu dźwięku pozwala odczytać szereg parametrów sygnału akustycznego, które są w tym czasie rejestrowane i wyświetlane. Poniżej zostaną przedstawione nazwy mierzonych wielkości na przykładzie dwóch mierników, tj. miernika cyfrowego...

Hałas ustalony a nieustalony

Hałas ustalony a nieustalony

Jakie rodzaje hałasu wyróżniamy  Wyróżniamy wiele rodzajów hałasu, w zależności od klasyfikacji podziału. Kiedy weźmiemypod uwagę zmienność natężenia hałasu w czasie możemy podzielić go na hałas ustalonyoraz nieustalony. Mianem hałasu ustalonego określamy hałas,...

Klasyfikacja pól i sygnałów akustycznych

Klasyfikacja pól i sygnałów akustycznych

Rozróżniamy cztery rodzaje pól akustycznych, a mianowicie:  Bliskie – obszar pola bezpośrednio przylegający do źródła dźwięku, gdzie występują zjawiska nieliniowe (ok. 1 długości fali – dla 250 Hz jest to 2,5 m)  Dalekie – obszar pola, w którym spadek poziomu...

Fala dźwiękowa – podstawowe pojęcia

Fala dźwiękowa – podstawowe pojęcia

Co warto wiedzieć na temat pomiaru hałasu?  Rozpoczynając jakiekolwiek rozmowy na temat pomiaru hałasu należy najpierw zapoznać sięz podstawowymi pojęciami związanymi z tą tematyką, a mianowicie:  fala dźwiękowa, czyli forma transmisji energii przez ośrodek sprężysty...

Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska

Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska

   Jak jest planowana działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska ?   Swoją działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska prowadzą i planują na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wojewody, a także w...

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

  O czym mówi ustawa o odpadach?   Dnia 5 września 2018r. weszła w życie zmiana ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1592). Jedną z istotnych wprowadzonych zmian jest nałożenie na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami...

Co jest zawarte w sprawozdaniu z pomiarów hałasu ?

Co jest zawarte w sprawozdaniu z pomiarów hałasu ?

Co jest zawarte w sprawozdaniu z pomiarów hałasu ? Wytyczne dotyczące zawartości sprawozdania z pomiarów hałasu Wytyczne dotyczące treści sprawozdania z pomiarów hałasu zostały sprecyzowanew Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie...