Opłaty w BDO

utworzone przez | 19/09/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

Wpis do rejestru bazy danych o odpadach jest obowiązkiem wielu przedsiębiorców. Nie każdy wie jednak, że z tym obowiązkiem wiążą się również opłaty.
Baza danych o odpadach to system teleinformatyczny składający się z trzech modułów: rejestru, modułu ewidencyjnego i sprawozdawczego. Aby zacząć swoją przygodę z BDO, należy zarejestrować się za pośrednictwem strony https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Po dopełnieniu wszelkich formalności można korzystać z systemu, prowadząc w nim ewidencję odpadów oraz wypełniając roczne sprawozdania. W międzyczasie należy jednak pamiętać o uiszczeniu stosownych opłat. Bowiem na każdego użytkownika BDO nakłada się dwie opłaty: rejestrową oraz roczną.

Opłata rejestrowa

Aby zostać wpisanym do rejestru BDO, należy dołączyć do wniosku dwa dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Kopia dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej.

Konieczność wniesienia opłaty rejestrowej spoczywa na następujących podmiotach:

 • wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • wprowadzający pojazdy;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 • wprowadzający na terytorium kraju opony;
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Przy rejestracji do systemu BDO nie płacą natomiast przedsiębiorcy wpisani do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Składając wniosek o wpis do rejestru BDO, muszą oni dołączyć informację potwierdzającą ich dobrowolny udział w tym systemie.

Opłata roczna

Te same podmioty, które mają obowiązek wniesienia opłaty rejestrowej, muszą także dokonywać opłaty rocznej. To zobowiązanie należy uregulować do końca lutego każdego roku. Wyjątek stanowi rok, w którym rozliczyliśmy się z opłaty rejestrowej. W tym roku płacimy tylko za wpis do rejestru.

Ile wynoszą opłata rejestrowa i opłata roczna?

Wysokość opłaty rejestrowej i opłaty rocznej jest taka sama. Dla mikroprzedsiębiorców kwota ta wynosi 100 zł, natomiast dla pozostałych podmiotów jest to koszt 300 zł.
Opłatę rejestrową bądź roczną wpłaca się na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Na stronach internetowych urzędów znajdują się numery kont.

Informacje, które powinny zostać zawarte w tytule przelewu, to:

 • nazwa,
 • regon lub nip wpłacającego,
 • rodzaj opłaty.

Szczegółowe informacje na temat opłat związanych z BDO znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19.01.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dobrze jest znać przepisy dotyczące prawa związanego z gospodarką odpadami, aby jako przedsiębiorca orientować się, jakim zobowiązaniom się podlega. Dokonanie opłaty rejestracyjnej/rocznej jest zaledwie jednymi z wielu obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcy.