Rejestr BDO Mazovia

utworzone przez | 07/07/2020 | Obowiązek BDO

Zgodnie z ustawą, od dnia 1 stycznia 2020 roku wnioski o wpis do rejestru BDO składać można wyłącznie online. Formularz rejestracyjny znaleźć można między innymi wchodząc na stronę https://bdo.mos.gov.pl/.

Co należy wiedzieć o systemie BDO?

BDO stanowi dość obszerną bazę danych, zawierającą najważniejsze informacje związane produktami, opakowaniami oraz szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Tego rodzaju dane gromadzone są przede wszystkim po to, by przy ich pomocy znacznie łatwiej i efektywniej przebiegała kontrola na każdym z etapów związanych z gospodarowaniem odpadami. Obecnie rejestr BDO charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem zinformatyzowania (odnoszącego się przede wszystkim do wszelkich modułów sprawozdawczości) oraz procesu ewidencjonowania odpadów.
System BDO został stworzony i opracowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu. Za prowadzenie systemu odpowiadają przede wszystkim urzędy marszałkowskie odpowiednie dla miejsca działania przedsiębiorstwa, starającego się o pozyskanie wpisu do rejestru BDO. Więcej informacji o działaniu systemu i rejestracji dla województwa mazowieckiego można znaleźć pod adresem strony internetowej www.masovia.pl.

Najważniejsze informacje dotyczące rejestracji w systemie

Wbrew pozorom rejestracja do systemu BDO nie jest specjalnie trudna i czasochłonna. W tym przypadku często największa trudność polega na tym, że wiele firm nie do końca pewnych jest tego, czy w zgodzie z przepisami i specyfiką swojej działalności są zobowiązani do dokonania rejestracji w systemie czy też nie. Pierwszym krokiem w rejestracji jest przejście do systemu BDO oraz potwierdzenie swojej tożsamości – na chwilę obecną można dokonywać tego wyłącznie przy wykorzystaniu Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Bez potwierdzenia swojej tożsamości nie ma możliwości pozyskania pełnego dostępu do choćby podstawowych funkcji systemu. Zarówno instrukcji logowania jak i filmów instruktażowych należy szukać na stronie internetowej www.masovia.pl bądź www.rejestr-bdo.mos.gov.pl.
Warto także wiedzieć, że zgodnie z przepisami na chwilę obecną jest aż 46 grup które są zwolnione z ewidencjonowania odpadów (szczegółów dotyczących tego, kto jest zwolniony z tej czynności należy szukać w opublikowanym 30 grudnia 2019 roku Dzienniku Ustaw, a dokładniej rzecz ujmując w rozporządzeniu dotyczącym rodzaju oraz ilości odpadów nie wymagających ewidencji – Dz.U. 2019, poz. 2531). Zmiana ilości grup zwolnionych z konieczności rejestracji do systemu BDO istotna jest przede wszystkim z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na skalę swojej działalności nie wytwarzają dużej ilości odpadów.

Elektroniczna rejestracja BDO – o czym należy bezwzględnie pamiętać?

Jak wiele osób doskonale wie, system odnoszący się do gospodarowania odpadami, czyli BDO funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Do tej pory wnioski o wpis do rejestru należało składać drogą tradycyjną, w papierowej formie. Jednak wraz z końcem roku 2019, zgodnie z przepisami, rejestracja w systemie możliwa jest jedynie za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie internetowej. Niestety, pomimo tego, że zmiany formy rejestracji były zapowiadane już od dość długiego czasu, znaczna część przedsiębiorców z różnych przyczyn nie zdążyła dopełnić wszystkich formalności, a co za tym idzie część przedsiębiorców zobowiązanych do dokonania wpisu do rejestru nie funkcjonuje jeszcze w bazie BDO. W związku z tym urzędy marszałkowskie, w porozumieniu z rządem postanowiły nadać przepisom nieco większej elastyczności, dzięki czemu spóźnieni przedsiębiorcy dostali nieco więcej czasu na to, by móc załatwić wszelkie formalności niezbędne przy rejestracji w bazie BDO. W związku z tymi nieco bardziej elastycznymi przepisami, papierowa forma rejestracji warunkowo została przedłużona do 21 lipca 2020 roku. Po upływie tego czasu, wobec wszystkich przedsiębiorców, którzy pomimo zobowiązania w dalszym ciągu nie złożyli wniosku o wpis do rejestru BDO zostaną wyciągnięte konsekwencje (zarówno w postaci pozbawienia wolności jak i wysokiej kary grzywny). W związku z tym, że od jakiegoś czasu ewidencja odpadów jest prowadzona przede wszystkim przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, bardzo ważne jest to, by firmy były wpisane do systemu ewidencjonowania odpadów. Stąd też elastyczne podejście do wypełniania warunków ustawy oraz wysokie kary dla wszystkich tych, którzy będą się starali unikać obowiązku rejestracji różnymi sposobami.

    Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.