604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Zanim przejdziemy do wykonywania czynności związanych z dokonaniem pomiaru hałasu
musimy zapoznać się przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi panującymi
w miejscach lokalizacji punktów pomiarowych.
Pomiary hałasu powinno przeprowadzać się podczas optymalnych warunków
meteorologicznych i na odpowiedniej wysokości, czyli nie mniejszej niż 3,5 m nad poziomem
terenu.


Podczas przeprowadzania terenowych pomiarów hałasu należy także pamiętać, aby
przestrzegać warunki określone przez producenta w instrukcji obsługi posiadanego przyrządu
oraz o poniższych warunkach granicznych:


 temperatura od -10°C do 50°C,
 średnia prędkość wiatru do 5 m/s,
 wilgotność od 25% do 90 %,
 ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa.


Jeśli z jakiegoś ważnego powodu wykonujemy pomiary w warunkach różnych niż wcześniej
zdefiniowane (temperatura, wilgotność) konieczne jest podanie uzasadnienia tego odstępstwa
w sprawozdaniu z pomiarów, a także należy przeprowadzić dodatkową analizę wpływu na
wiarygodność pomiaru.

Stan prawny na dzień
13.06.2019 r.
Paulina Rocławska