604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

utworzone przez | 17/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Wpływ hałasu na zdrowie

Nie od dzisiaj wiadomo, że długotrwałe przebywanie w głośnym miejscu nie wpływa pozytywnie na organizm ludzki. Szereg badaczy przeprowadziło wiele badań z tym związanych, przede wszystkim takich, które miały przedstawić negatywne skutki długotrwałego przebywania w hałasie.

Hałas przyczyną chorób zawodowych

Głównym wnioskiem jaki wypływa z tych badań, jest fakt, że stwierdzono występowanie chorób zawodowych w określonych grupach zawodowych, na przykład u tokarzy czy górników. Największym zagrożeniem dla tych osób w perspektywie wieloletniej jest przede wszystkim całkowita lub częściowa utrata słuchu, ale dodatkowo pylica czy też choroby serca.

Zawodowe uszkodzenie słuchu, czyli obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym. Warto, aby w zakładzie pracy zostały wykonane profesjonalne pomiary hałasu, dzięki czemu można będzie określić poziom hałasu, na który narażeni są pracownicy. 

Hałas przyczyną chorób zawodowych

Objawami chorobowymi najczęściej zgłaszanymi przez osoby narażone na hałas są:

  • Częste bóle głowy,
  • Przewlekła bezsenność,
  • Pogorszony nastrój, zdenerwowanie, niepokój,
  • Dolegliwości ze strony serca,
  • Długotrwałe zmęczenie,
  • Częste uczucie wibracji w uszach,
  • Częste uczucie pulsowania w uszach,
  • Obniżenie odporności organizmu
  • Depresja.

Jak łagodzić negatywne skutki hałasu?

Jedyne co możemy zrobić, aby załagodzić negatywne skutki hałasu, w którym długo przebywamy, to przede wszystkim stosować się do szeregu przepisów, egzekwować od pracodawcy zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz samemu dbać o swoje zdrowie (na przykład poprzez zakładanie przeznaczonych do wykonywanej pracy słuchawek
ochronnych).

Niestety wielu z nas nie stosuje się do tego, czego efektem jest wcześniejsze zrezygnowanie z pracy na rentę lub problemy na emeryturze związane głównie z utratą słuchu bądź uciążliwymi, a zarazem niebezpiecznymi dolegliwościami ze strony serca. Dbajmy o swoje zdrowie i miejmy na uwadze naszą przyszłość.

Sporządzono na podstawie prezentacji Witolda Mikulskiego pt. „Hałas” zaprezentowanej na szkoleniu edukacyjnym z zakresu hałasu pt. „Zagrożenia hałasem i wibracja w środowisku pracy”, które odbyło się w Warszawie 2012 roku.

Przygotowała
Paulina Rocławska