604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Historia firmy

Firma „AKU-TECH” Radosław Trzaska powstała w 2011 roku z myślą o pomocy przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom.

Nawiązujemy stałą współpracę, polegającą na kompleksowej obsłudze Klienta. Pomagamy przy wywiązywaniu się ze stałych obowiązków nałożonych przepisami ochrony środowiska, w tym również podczas kontroli prowadzonej przez organy administracji publicznej powołane do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zajmujemy się również pomiarami hałasu i sporządzaniem opracowań niezbędnych do uzyskania przez firmy pozwoleń środowiskowych i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Chętnie podejmujemy współpracę również z firmami zagranicznymi, zajmującymi się np. przemieszczaniem odpadów pomiędzy krajami w obrębie Unii Europejskiej oraz poza nią.