604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Doradztwo Aku-Tech

BDO, ochrona środowiska, pomiary hałasu
BDO – rejestracja po terminie

BDO – rejestracja po terminie

Rejestr bdo - co to jest? BDO jest to Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Celem stworzenia tego rejestru było wspieranie organów inspekcji środowiska. Taka baza danych pomaga też w lepszej kontroli tego, jakie i w jakiej ilości zostały...

Wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach

Wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach

Prowadzisz sklep internetowy, zakład produkcyjny lub pizzerię? Dostarczasz towary, które owijasz folią stretch, pakujesz w kartony lub po prostu wkładasz do koperty? Jeżeli tak, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że zajmujesz się wprowadzaniem produktów w...

BDO – problemy i proste rozwiązanie

BDO – problemy i proste rozwiązanie

W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele różnych skrótowców, które straszą swoim brakiem jasności i przejrzystości. Mimo wszystko warto się z nimi zapoznać i oswoić, bo niekiedy takie braki mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami, również finansowymi. Brak...

BDO – kto MUSI się rejestrować?

BDO – kto MUSI się rejestrować?

Baza Danych Odpadowych nazywana też Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami od 1 stycznia 2020 r. powinna być prowadzona w formie elektronicznej. Z racji epidemii pozwolono na pewne odstępstwa od tej zasady i do końca 2020 roku niektórzy...

Czy warto zlecać BDO firmie zewnętrznej?

Czy warto zlecać BDO firmie zewnętrznej?

Każdy przedsiębiorca ma na swojej głowie sporo obowiązków związanych z prowadzeniem działalności oraz dopełnianiem różnego typu formalności. Bez wątpienia lista obowiązków jest długa. Nie zmienia to jednak faktu, że brak złożenia odpowiednich dokumentów w terminie lub...

Co KONIECZNIE MUSISZ wiedzieć o BDO jako przedsiębiorca?

Co KONIECZNIE MUSISZ wiedzieć o BDO jako przedsiębiorca?

Wciąż nie każdy przedsiębiorca jest świadomy, że od 1 stycznia 2020 każde przedsiębiorstwo, które wytwarza odpady inne niż komunalne, ma obowiązek wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO). W praktyce oznacza to, że niemal każda firma powinna zarejestrować się w...

Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z BDO

Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z BDO

Szacuje się, że obowiązkiem rejestracji w systemie BDO może być objętych nawet ponad milion przedsiębiorców. Każda firma wprowadzająca na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, wytwarzająca odpady inne niż komunalne albo prowadząca jednostki handlu detalicznego...

Opłaty w BDO

Opłaty w BDO

Wpis do rejestru bazy danych o odpadach jest obowiązkiem wielu przedsiębiorców. Nie każdy wie jednak, że z tym obowiązkiem wiążą się również opłaty.Baza danych o odpadach to system teleinformatyczny składający się z trzech modułów: rejestru, modułu ewidencyjnego i...

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów a BDO

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów a BDO

Rejestr BDO to zbiór różnorakich podmiotów. Figurują w nim firmy wprowadzające produkty oraz produkty w opakowaniach, prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a także przedsiębiorstwa...

ABC opakowań

ABC opakowań

 W kontekście BDO, opakowania stanowią istotny temat, bowiem pełne rozwinięcie tego skrótu to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wytwórcy produktów w opakowaniach oraz podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w...

Kody odpadów BDO

Kody odpadów BDO

BDO (Baza Danych Odpadowych) to baza danych zawierająca istotne informacje dotyczące produktów i opakowań, a także dość szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Rejestr opracowany i wprowadzony został przez Ministerstwo Środowiska, jednak obecnie niemal pełen nadzór...

Rejestr BDO – województwo Kujawsko – Pomorskie

Rejestr BDO – województwo Kujawsko – Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców, dotyczących wpisu do rejestru bazy danych o odpadach BDO. Ponadto kontaktując się z urzędem można uzyskać wiele wiarygodnych informacji, przede...

Rejestr BDO Mazovia

Rejestr BDO Mazovia

Zgodnie z ustawą, od dnia 1 stycznia 2020 roku wnioski o wpis do rejestru BDO składać można wyłącznie online. Formularz rejestracyjny znaleźć można między innymi wchodząc na stronę https://bdo.mos.gov.pl/. Co należy wiedzieć o systemie BDO? BDO stanowi dość obszerną...

Indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO

Indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO

Rejestr BDO jest powołaną całkiem nie dawno do życia bazą zawierająca najważniejsze informacje o produktach i ich opakowaniach, a także o szeroko rozumianej gospodarce odpadami. W pewnych przypadkach rejestrowanie swojej działalności w bazie jest obowiązkowe (nie...

Rejestr BDO – Małopolska

Rejestr BDO – Małopolska

BDO to ogólnie rzecz ujmując rejestr zajmujący się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Zgodnie z rejestrem istnieje pewna grupa podmiotów gospodarczych, która ze względu na specyfikę prowadzonej przez siebie działalności zobowiązana jest do dokonania wpisu do...

Czym jest numer BDO na fakturze, po co się go używa

Czym jest numer BDO na fakturze, po co się go używa

BDO to nic innego jak bardzo nowoczesny system informatyczny będący zbiorem informacji o odpadach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są pewne podmioty gospodarcze zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru BDO. W przypadku niektórych podmiotów zachodzi...

Rejestr BDO a ochrona środowiska

Rejestr BDO a ochrona środowiska

BDO jest nowoczesnym systemem teleinformatycznym, zawierającym w sobie informacje o produktach, opakowaniach oraz szeroko rozumianej gospodarce odpadami. BDO jest systemem opracowanym i wdrożonym w życie przez Ministerstwo Środowiska, między innymi w celu lepszej...

BDO w firmach transportowych

BDO w firmach transportowych

Od 1 stycznia 2020 w życie weszły nowe przepisy dotyczące BDO (jest to nic innego jak rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Wydawać by się mogło, że większość działających na rynku firm nie będzie zobowiązana...

Zbierający odpady, recyklerzy i sortownie a obowiązek BDO

Zbierający odpady, recyklerzy i sortownie a obowiązek BDO

  Zupełnie od niedawna, bowiem dopiero od 24 stycznia 2018 roku istnieje elektroniczny rejestr BDO, skupiający w sobie najważniejsze informacje dotyczące nie tylko gospodarki odpadami, ale również odnoszące się do podmiotów zajmujących się wprowadzaniem na rynek...

Audyt BDO – przydatne informacje

Audyt BDO – przydatne informacje

Co to jest BDO i komu potrzebny jest audyt BDO? BDO to funkcjonujący stosunkowo od niedawna system informatyczny, gromadzący w sposób usystematyzowany i uporządkowany najważniejsze informacje dotyczące podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i...

BDO a salony kosmetyczne

BDO a salony kosmetyczne

Obowiązek prowadzenia rejestru odpadów w przypadku wielu przedsiębiorstw nie jest niczym nowym, jednak od momentu wprowadzenia w życie BDO jest on zdecydowanie bardziej czytelny i uporządkowany, między innymi dzięki temu, że rejestr ten prowadzony jest on-line. Kilka...

Szkolenia a zlecanie obsługi BDO – co wybrać?

Szkolenia a zlecanie obsługi BDO – co wybrać?

BDO czyli specjalistyczny rejestr zawierający najważniejsze i odpowiednio uporządkowane informacje o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami to stosunkowo nowy system informatyczny (który funkcjonuje zaledwie od stycznia 2018 roku). Jednym z najważniejszych...

Kwalifikacja BDO

Kwalifikacja BDO

Dot. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w...

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Nie od dzisiaj wiadomo, że długotrwałe przebywanie w głośnym miejscu nie wpływa pozytywnie na organizm ludzki. Szereg badaczy przeprowadziło wiele badań z tym związanych, przede wszystkim takich, które miały przedstawić negatywne skutki długotrwałego przebywania w...