604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Doradztwo Aku-Tech

BDO, ochrona środowiska, pomiary hałasu
Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z BDO

Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z BDO

Szacuje się, że obowiązkiem rejestracji w systemie BDO może być objętych nawet ponad milion przedsiębiorców. Każda firma wprowadzająca na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, wytwarzająca odpady inne niż komunalne albo prowadząca jednostki handlu detalicznego...

Opłaty w BDO

Opłaty w BDO

Wpis do rejestru bazy danych o odpadach jest obowiązkiem wielu przedsiębiorców. Nie każdy wie jednak, że z tym obowiązkiem wiążą się również opłaty.Baza danych o odpadach to system teleinformatyczny składający się z trzech modułów: rejestru, modułu ewidencyjnego i...

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów a BDO

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów a BDO

Rejestr BDO to zbiór różnorakich podmiotów. Figurują w nim firmy wprowadzające produkty oraz produkty w opakowaniach, prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a także przedsiębiorstwa...

ABC opakowań

ABC opakowań

 W kontekście BDO, opakowania stanowią istotny temat, bowiem pełne rozwinięcie tego skrótu to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wytwórcy produktów w opakowaniach oraz podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w...

Kody odpadów BDO

Kody odpadów BDO

BDO (Baza Danych Odpadowych) to baza danych zawierająca istotne informacje dotyczące produktów i opakowań, a także dość szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Rejestr opracowany i wprowadzony został przez Ministerstwo Środowiska, jednak obecnie niemal pełen nadzór...

Rejestr BDO – województwo Kujawsko – Pomorskie

Rejestr BDO – województwo Kujawsko – Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców, dotyczących wpisu do rejestru bazy danych o odpadach BDO. Ponadto kontaktując się z urzędem można uzyskać wiele wiarygodnych informacji, przede...

Rejestr BDO Mazovia

Rejestr BDO Mazovia

Zgodnie z ustawą, od dnia 1 stycznia 2020 roku wnioski o wpis do rejestru BDO składać można wyłącznie online. Formularz rejestracyjny znaleźć można między innymi wchodząc na stronę https://bdo.mos.gov.pl/. Co należy wiedzieć o systemie BDO? BDO stanowi dość obszerną...

Indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO

Indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO

Rejestr BDO jest powołaną całkiem nie dawno do życia bazą zawierająca najważniejsze informacje o produktach i ich opakowaniach, a także o szeroko rozumianej gospodarce odpadami. W pewnych przypadkach rejestrowanie swojej działalności w bazie jest obowiązkowe (nie...

Rejestr BDO – Małopolska

Rejestr BDO – Małopolska

BDO to ogólnie rzecz ujmując rejestr zajmujący się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Zgodnie z rejestrem istnieje pewna grupa podmiotów gospodarczych, która ze względu na specyfikę prowadzonej przez siebie działalności zobowiązana jest do dokonania wpisu do...

Czym jest numer BDO na fakturze, po co się go używa

Czym jest numer BDO na fakturze, po co się go używa

BDO to nic innego jak bardzo nowoczesny system informatyczny będący zbiorem informacji o odpadach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są pewne podmioty gospodarcze zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru BDO. W przypadku niektórych podmiotów zachodzi...

Rejestr BDO a ochrona środowiska

Rejestr BDO a ochrona środowiska

BDO jest nowoczesnym systemem teleinformatycznym, zawierającym w sobie informacje o produktach, opakowaniach oraz szeroko rozumianej gospodarce odpadami. BDO jest systemem opracowanym i wdrożonym w życie przez Ministerstwo Środowiska, między innymi w celu lepszej...

BDO w firmach transportowych

BDO w firmach transportowych

Od 1 stycznia 2020 w życie weszły nowe przepisy dotyczące BDO (jest to nic innego jak rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Wydawać by się mogło, że większość działających na rynku firm nie będzie zobowiązana...

Zbierający odpady, recyklerzy i sortownie a obowiązek BDO

Zbierający odpady, recyklerzy i sortownie a obowiązek BDO

  Zupełnie od niedawna, bowiem dopiero od 24 stycznia 2018 roku istnieje elektroniczny rejestr BDO, skupiający w sobie najważniejsze informacje dotyczące nie tylko gospodarki odpadami, ale również odnoszące się do podmiotów zajmujących się wprowadzaniem na rynek...

Audyt BDO – przydatne informacje

Audyt BDO – przydatne informacje

Co to jest BDO i komu potrzebny jest audyt BDO? BDO to funkcjonujący stosunkowo od niedawna system informatyczny, gromadzący w sposób usystematyzowany i uporządkowany najważniejsze informacje dotyczące podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i...

BDO a salony kosmetyczne

BDO a salony kosmetyczne

Obowiązek prowadzenia rejestru odpadów w przypadku wielu przedsiębiorstw nie jest niczym nowym, jednak od momentu wprowadzenia w życie BDO jest on zdecydowanie bardziej czytelny i uporządkowany, między innymi dzięki temu, że rejestr ten prowadzony jest on-line. Kilka...

Szkolenia a zlecanie obsługi BDO – co wybrać?

Szkolenia a zlecanie obsługi BDO – co wybrać?

BDO czyli specjalistyczny rejestr zawierający najważniejsze i odpowiednio uporządkowane informacje o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami to stosunkowo nowy system informatyczny (który funkcjonuje zaledwie od stycznia 2018 roku). Jednym z najważniejszych...

Kwalifikacja BDO

Kwalifikacja BDO

Dot. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w...

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Wpływ długotrwałego hałasu na człowieka

Nie od dzisiaj wiadomo, że długotrwałe przebywanie w głośnym miejscu nie wpływa pozytywnie na organizm ludzki. Szereg badaczy przeprowadziło wiele badań z tym związanych, przede wszystkim takich, które miały przedstawić negatywne skutki długotrwałego przebywania w...

Warunki meteorologiczne podczas badań / pomiarów hałasu

Warunki meteorologiczne podczas badań / pomiarów hałasu

Zanim przejdziemy do wykonywania czynności związanych z dokonaniem pomiaru hałasu musimy zapoznać się przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi panującymi w miejscach lokalizacji punktów pomiarowych.   Jakie warunki powinny panować podczas pomiarów hałasu?...

Urządzenia do pomiarów hałasu

Urządzenia do pomiarów hałasu

Zanim przystąpimy do pomiarów hałasu powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni do tego sprzęt. Najczęściej używanymi urządzeniami służącymi do pomiaru hałasu są mierniki poziomu hałasu, rzadziej spotykamy tzw. decybelomierze.   Z czego składa się zestaw pomiarowy do...

Tło akustyczne i wybrane aspekty dla badań pomiaru hałasu

Tło akustyczne i wybrane aspekty dla badań pomiaru hałasu

Poniższa wypowiedź przybliży pojęcie tła akustycznego, które jest równie ważne podczas pomiaru hałasu pochodzącego, w przypadku zakresu pracy naszej firmy, od konkretnej instalacji czy zakładu. Podczas pomiarów hałasu pochodzącego z konkretnej instalacji należy także...

Stałe czasowe

Stałe czasowe

W celu opisania szybkości reakcji miernika na zmianę poziomu dźwięku (wzrostu lub spadku) stosuje się stałe czasowe, takie jak SLOW, FAST oraz IMPULS. SLOW = 1 s FAST – 125 ms Impuls = narastanie 35 ms / spadek 1,5 s Poniższy rysunek stanowi graficzne przedstawienie...

Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych

Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych

      Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych dotyczących hałasu Jak w każdym postępowaniu sądowniczym, podczas przeprowadzania proceduradministracyjnych związanych z hałasem dochodzi do popełnienia szeregu błędów.Według radców prawnych, do...

Schemat ideowy miernika

Schemat ideowy miernika

Każdy sonometr, czyli miernik poziomu dźwięku składa się z następujących elementów: Mikrofon – służący jako przetwornik akustyczno-mechaniczny, Przedwzmacniacz – dopasowujący charakterystyk elektryczną mikrofonu do układumiernika, Zestaw filtrów korekcyjnych (LIN,...

Mierzone parametry dźwięku

Mierzone parametry dźwięku

Podczas pomiaru miernik poziomu dźwięku pozwala odczytać szereg parametrów sygnału akustycznego, które są w tym czasie rejestrowane i wyświetlane. Poniżej zostaną przedstawione nazwy mierzonych wielkości na przykładzie dwóch mierników, tj. miernika cyfrowego...