BDO – sklepy stacjonarne, internetowe oraz hurtownie

utworzone przez | 10/10/2022 | Obowiązek BDO

Sklep internetowy, a właściwie każdy przedsiębiorca, zajmujący się sprzedażą online, wprowadza do obrotu opakowania. Wszelkie czynności, takie jak wysyłanie paczki z własnego magazynu, hurtowni, czy import produktów do kraju wymusza na nim zrealizowanie pewnych ustawowych obowiązków. Wynikają one z ustawy, z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

BDO- co kryje się pod tym skrótem?

BDO jest to baza danych o odpadach, która została stworzona w celu gromadzenia informacji o przedsiębiorstwach, które poprzez swoją działalność wprowadzają na rynek towary w opakowaniach. W systemie znajdują się też informacje o podmiotach, które nimi gospodarują. Co ważne przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wpis, jeszcze przed rozpoczęciem swojego funkcjonowania na rynku polskim.

BDO a sklep internetowy- kto musi wpisać się do rejestru?

Do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarowaniu Odpadami muszą wpisać się przede wszystkim właściciele firm, które zajmują się wytwarzaniem, transportem i magazynowaniem odpadów. Obowiązek ten dotyczy prawie wszystkim podmiotów. Do złożenia wniosku zobowiązane są też przedsiębiorstwa wprowadzające produkty na rynek polski, te w opakowanych czy też same opakowania. Jest to ważne dla właścicieli sklepów internetowych, na których także spoczywa taki obowiązek. Do rejestru BDO muszą wpisać się firmy, które sprzedają czy pakują towary, co ważne mowa tu o dowolnym opakowaniu.

Przedmiot może być więc owinięty papierem czy folią, nawet nie musi być zapakowany w pudełko, aby nazwać go produktem w opakowaniu. Obowiązkowy wpis do BDO nie obejmuje natomiast przedsiębiorców sprzedających w sieci produkty niematerialne. A co w przypadku modelu sprzedaży dropshipping? W tym wypadku odpowiedzialność przejmuje hurtownia albo producent, którzy wysyłają produkt do klienta. To właśnie ono pakują towary, a więc muszą uzyskać wpis do rejestru BDO.

Sklep internetowy a zgłoszenie się jako wytwórca odpadów

Niekiedy przedsiębiorca sprzedający w sieci powinien też zgłosić się jako wytwórca odpadów, a nie jedynie jako wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach. Przeważnie nie ma takiego obowiązku, w szczególności, jeśli chodzi o małe firmy. Nawet w przypadku, kiedy przedsiębiorca rzeczywiście wytwarza odpady, jednakże ich masa wynosi do 500 kg rocznie, to nie musi zgłaszać się jako wytwórca. W przypadku wyższych wartości taki obowiązek już istnieje.

BDO- jakie opakowania wymagają wpisu do rejestru?

Obowiązek wpisu do BDO wynika z rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. Jeżeli przedsiębiorca zmieści się w danym limicie, wówczas nie będzie na nim spoczywał obowiązek wpisu do BDO.

  • opakowania z papieru i tektury (do 0,5 Mg(tona)/rok),
  • opakowania z tworzyw sztucznych (do 0,5 Mg(tona)/rok),,
  • opakowania z drewna (do 1 Mg(tona)/rok,),
  • opakowania z metali (do 1 Mg(tona)/rok),
  • opakowania ze szkła (do 0,5 Mg(tona)/rok),
  • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (do 0,2 Mg(tona)/rok,),
  • opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (do do 0,05 Mg(tona)/rok),
  • zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione (do 0,05 Mg(tona)/rok.).

Do tego dochodzą także zużyte urządzenia (myszki, drukarki, skanery, klawiatury) oraz ich elementy (np. karta graficzna). Oprócz nich, do odpadów zalicza się przeterminowane i nienadające się do spożycia produkty spożywcze, baterie alkaiczne, odpady wielkogabarytowe, oleje i tłuszcze jadalne czy zmieszane odpady opakowaniowe.

W przypadku sklepów internetowych i hurtowni do zabezpieczenia produktów w transporcie używa się najczęściej takich materiałów jak: papier, szkło, drewno, stal, tworzywa sztuczne i aluminium. W sprzedaży hurtowej są to przede wszystkim kartony i drewno (palety). Ponadto sprzedawcy korzystają z różnego typu wypełnień, folii, taśm klejących, etykiet.

Kiedy nie trzeba uzyskiwać wpisu do rejestru BDO?

Przedsiębiorca nie musi składać wniosku o wpis do BDO, jeżeli nie podlega wpisowi do ewidencji odpadów. Zdarza się tak, jeżeli sprzedawca wytwarza tylko odpady komunalne, a więc te podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Warunkiem jest jedna to, że nie mogą one zawierać odpadów niebezpiecznych. Rejestr nie obejmuje też sprzedawców wytwarzających odpady w określonej ilości.

BDO sprzedaż internetowa- obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach

Sprzedawcy zajmujący się działalnością e-commerce, którzy muszą wpisać się do BDO, powinny pamiętać o wynikających z tego obowiązkach. Po pierwsze, sprzedawca internetowy jest zobowiązany do prowadzenia rzetelnej i regularnej ewidencji: opakowań eksportowanych razem z produktem, opakowań wykorzystanych do wysyłki towarów, jak i opakowań, w których importowano towary z zagranicy. Kolejnym jego obowiązkiem jest coroczne składanie sprawozdania o produktach w opakowaniach.

Dokument musi zawierać takie informacje jak: masa prowadzonych opakowań na terenie kraju, jak i tych wywiezionych za granicę. Oprócz tego musi on uiścić do Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową i opłatę na kampanie edukacyjne. Takie opłaty dotyczą tych sklepów internetowych, które nie prowadzą odzysku czy recyklingu wprowadzonych opakowań. Jeśli firma wytwarza odpady inne niż komunalne, wówczas należy zarejestrować się w bazie o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami jako wytwórca odpadów. Ważnym obowiązkiem jest też umieszczenie numeru BDO na wszelkich dokumentach firmowych.

Za otrzymanie numeru BDO sklep internetowy musi też wpłacać coroczną opłatę do końca lutego każdego roku. Jej wysokość zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku mikro przedsiębiorstwa do 10 osób zatrudnionych i do 2 milionów euro rocznego obrotu wynosi ona 100 zł. Dla innych przedsiębiorstw jest to opłata w wysokości 300 zł.

BDO dla sklepu internetowego- jak się do niego wpisać?

Właściciele sklepów internetowych nie powinni mieć żadnych trudności ze wpisem do BDO. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, co jest znacznym udogodnieniem. Do tego celu należy posiadać e-dowód tudzież aktywny profil zaufany. Założenie profilu zaufanego zajmuje tylko chwilę i potrzeba do tego konta w odpowiednim banku, który potwierdzi dane wnioskodawcy. Do wniosku należy też załączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań do wpisu w rejestrze oraz prawdziwości podanych informacji. Niezbędny jest też dowód wcześniejszego uiszczenia opłaty za wpis.

 

Jakie są kary za brak przestrzegania BDO?

E-sprzedawcy mogą być zdziwieni tym, że i na nich spoczywa obowiązek wpisu do BDO, jak i pozostałe obowiązku, jakich należy przestrzegać w związku ze znalezieniem się w tym rejestrze. Zazwyczaj osoby sprzedające w sieci o konieczności wpisu do rejestru dowiadują się nagle, bez wcześniejszej informacji od dostawcy platformy sklepowej czy producenta opakowań. Niestety często, stają się świadomi tego, że muszą uzyskać wpis do BDO dopiero w chwili, kiedy pojawi się w ich firmie kontrola.

Trzeba mieć jednak świadomość tego, że nawet brak znajomości przepisów nie zwalnia firmy z odpowiedzialności. Za brak wpisu do BDO i przestrzegania obowiązków z nim związanych grożą surowe kary finansowe. E-sprzedawca nierealizujący obowiązków dotyczących rozliczeń opakowań czy też nieprzykładający się do ich realizowania, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami. W tym wypadku ustawodawca przewiduje możliwość nakładania na firmy kar grzywny, jak i kar administracyjnych. Mogą one wynieść od 5 tysięcy do 1 miliona złotych. Oprócz tego jest też możliwa kara aresztu.

Wpis do BDO jest dla sklepów internetowych kolejnym biurokratycznym obowiązkiem, jednakże należy o nim pamiętać. Opłata nie jest szczególnie wysoka, a sam proces ubiegania się o wpis przebiega sprawnie i bez komplikacji. Każdy przedsiębiorca jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności, powinien przeanalizować swoją sytuację i sprawdzić, czy czasami nie podlega on takiemu obowiązkowi. Kary finansowe w związku z brakiem czy nieprzestrzeganiem BDO są niezwykle dotkliwe, zwłaszcza dla małych firm.