604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Co to jest rejestr BDO, czym jest ustawa o odpadach – krótki poradnik

utworzone przez | 20/08/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

Od dłuższego czasu słyszymy o ustawie o odpadach i konieczności rejestracji w systemie BDO. Ponieważ zbliża się nieuchronnie termin na realizację tego obowiązku, przypominamy o najważniejszych wymogach ustawy i związanych z nią powinnościach. Czym jest rejestr BDO? Kto powinien się zarejestrować w rejestrze BDO? Jak wypełnić wniosek? Do kiedy należy to zrobić? Do tych pytań odnosimy się poniżej.

Rejestr BDO – co to jest?

Pojawia się pytanie: Rejestr BDO – co to jest? Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, jednostki wymienione w art. 50 ust 1 zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO. A więc przechodząc do meritum – rejestr bdo – co to jest w prostych słowach? To wykaz podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub wytwarzają i gospodarują odpadami. Rejestr jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO. Głównym celem BDO jest pozyskiwanie informacji o odpadach i umożliwienie realizacji nałożonych na firmy zadań ewidencyjnych, rejestrowych i sprawozdawczych w elektroniczny sposób. Rejestr jest prowadzony przez  marszałków województw.

Kiedy należy się wpisać? Ze względu na pandemię termin został wydłużony do 31 grudnia 2020r. Do tego czasu można prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej, ale wszystkie zapisy i karty należy przenieść do elektronicznego systemu bdo do końca stycznia 2021r.

Kto powinien się wpisać do rejestru BDO? 

Co do zasady, do rejestru, a więc docelowo do bazy danych o odpadach ministerstwa środowiska powinny wpisać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy:

  • wytwarzają odpady albo prowadzą ewidencję odpadów
  • wprowadzają na rynek w Polsce produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory lub baterie, pojazdy, opony lub oleje smarowe
  • w ramach działalności importują, kupują od podmiotów z Unii Europejskiej lub produkują opakowania.

Należy pamiętać o tym, że obowiązek wpisu nie zależy od wielkości podmiotu. Dotyczy on zarówno dużych spółek, jak i firm jednoosobowych, jak np. sklepów spożywczych, warsztatów samochodowych czy firm budowlanych. Decydujące znaczenie ma tutaj obszar i zakres działalności jednostki. W zależności od regionu, w którym podmiot działa, musi się on wpisać do stosownego rejestru. Np. firmy z województwa podkarpackiego obowiązuje rejestr bdo podkarpackie, a dla podmiotów z województwa wielkopolskiego właściwym jest rejestr bdo wielkopolski.

Numer BDO na fakturze

Rejestr BDO – co to jest

Odpady medyczne, a rejestr BDO

Istotną kwestią wartą podkreślenia jest to, że wymogiem wpisu do rejestru bdo są objęte także podmioty, które generują podczas swojej działalności odpady medyczne, uznawane za niebezpieczne. Rejestracji podlegają więc np. placówki medyczne, weterynaryjne, salony kosmetyczne (BDO a salony kosmetyczne) czy gabinety stomatologiczne.

Zezwolenia na transport odpadów

Ustawa o odpadach przewiduje, że niektóre jednostki są wpisywane do rejestru z urzędu, tzn. nie muszą składać wniosku o rejestrację. Są to przedsiębiorcy, którzy posiadają pozwolenie lub zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Także ci, którzy otrzymali decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub koncesję na podziemne składowanie odpadów. Przypominamy, że obecnie nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów. Jeśli firma chce świadczyć usługi tego typu musi jedynie uzyskać wpis do rejestru bdo.

Wniosek BDO – jak go wypełnić?

Rejestrację i złożenie wniosku można wykonać wyłącznie elektronicznie w systemie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.  Warto od razu zaznaczć, że może to być spore wyzwanie dla fim, które nie mają odpowiedniego doświadczenia, ale o tym na końcu. Po zalogowaniu się przechodzimy do wniosku roboczego, który jest widoczny dla urzędu marszałkowskiego dopiero po jego wysłaniu. Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie przeanalizować prowadzoną działalność, po to, aby poprawnie wskazać w dokumencie odpowiednie działy i obszary aktywności powiązane z odpadami. Podczas uzupełniania danych podążamy za odpowiednimi instrukcjami systemu. Czasami będzie konieczne dołączenie dodatkowych umów. Po wypełnieniu wniosku zatwierdzamy go i składamy oświadczenie o podaniu prawdziwych danych. Wysyłamy wniosek, który pojawia się w folderze „złożone wnioski”.

Spełnienie wymogów ustawy o odpadach wiąże się z wykonaniem przez nas kilku znaczących kroków. Kluczowa jest analiza działalności pod kątem odpadów i wprowadzanych na rynek produktów oraz sprawdzenie czy podlegamy rejestracji w BDO. Jeśli tak, konieczne jest złożenie wniosku i po uzyskaniu wpisu możemy rozpoczynać elektroniczną ewidencję.

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.