Audyt BDO – przydatne informacje

utworzone przez | 28/05/2022 | Obowiązek BDO

BDO. Co to jest BDO i komu potrzebny jest audyt BDO?

BDO to funkcjonujący stosunkowo od niedawna system informatyczny, gromadzący w sposób usystematyzowany i uporządkowany najważniejsze informacje dotyczące podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (zobacz więcej: rejestr BDO – co to jest?). System ten pozwala nie tylko na gromadzenie, ale również i zarządzanie zawartymi w nim informacjami, co pozwala na znacznie efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzenie gospodarką odpadami (jeszcze nie jest to na idealnym poziomie, jednak sytuacja w tym zakresie póki co przedstawia się zdecydowanie lepiej niż jeszcze przed wprowadzeniem w życie funkcjonowania rejestru). Wpis do rejestru BDO wnoszony jest na wniosek podmiotu bądź w uzasadnionych przypadkach z urzędu.

 

Kto podlega rejestracji w BDO?

W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dokonania wpisu do rejestru odpadów zobowiązane są podmioty gospodarcze, które:

  • zajmują się wytwarzaniem odpadów, których charakterystyka wymusza prowadzenie ewidencji (pełnej bądź uproszczonej) wytwarzanych odpadów;
  •  zajmują się wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach takich jak pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  •  zajmują się produkcją, importem bądź nabywaniem opakowań. Wpisami do rejestru zajmują się marszałkowie województwa odpowiedni do miejsca funkcjonowania firmy. Dlatego w razie wątpliwości, czy dana działalność kwalifikuje się do wpisu do rejestru BDO czy też nie wątpliwości te zawsze można skonsultować z urzędem marszałkowskim.

Warto przy tym zaznaczyć, że o konieczności wpisu do rejestru BDO nigdy nie decyduje wielkość przedsiębiorstwa, a specyfika odpadów, które produkowane są w ramach jego działalności.

Np. Możesz prowadzić mały, butikowy sklep internetowy z niewielkim asortymentem, a nadal musieć spełnić obowiązki związane z rejestracją i prowadzeniem dokumentacji w BDO. (Jeśli to taki przypadek, zobacz naszą ofertę BDO dla sklepu internetowego). 

 

BDO a sklep internetowy

Czym jest audyt BDO?

Audyt BDO jest niezależną oceną prawidłowości funkcjonowania systemu oraz stosowania się do przepisów w zakresie zarządzania odpadami w danym przedsiębiorstwie. W ramach sprawdzenia poprawności wdrożenia systemu BDO w przedsiębiorstwie można skorzystać również z możliwości jakie daje audyt ekologiczny bądź środowiskowy.

Audyt ekologiczny jest jednym ze skuteczniej działających narzędzi, które opiera się na systematycznej, udokumentowanej oraz obiektywnej ocenie efektów działalności przedsiębiorstwa pod względem zastosowanych procesów i rozwiązań, które sprzyjają ochronie środowiska.

Taki audyt BDO nie tylko potrafi rozstrzygnąć zasadność i efektywność wprowadzania w struktury firmowe rozwiązań BDO, ale również naprowadzić przedsiębiorstwo na konkretne rozwiązania zwiększające sprawność jego działania w zakresie ochrony środowiska. Choć uczestnictwo w tym audycie jest całkowicie dobrowolne, to jednak warto z niego skorzystać, między innymi po to, by zminimalizować ryzyko otrzymania kary za nieprawidłowości w przedsiębiorstwie związane z niewłaściwym gospodarowaniem odpadami. 

 

Co warto wiedzieć o audycie BDO

W zależności od firmy, zajmującej się przeprowadzaniem audytu BDO, może być on przeprowadzany na kilka sposobów, w tym między innymi:

  • audyt BDO w formie telefonicznej (krótka ale treściwa rozmowa),
  • audyt osobiście przez audytora – wówczas audyt jest bardziej obszerny i dokładniejszy, zakończony stworzeniem wyczerpującego temat raportu.
  • w formie doraźnych konsultacji (które charakteryzują się dużą nieregularnością), odbywających się w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Warto przy tym zaznaczyć, że w każdym przypadku zarówno forma, jak i zakres, a także przebieg audytu BDO ustalane są indywidualnie z przedsiębiorstwem, w którym ma być on przeprowadzony.

Dla efektywności prowadzenia audytu BDO bardzo ważne jest to, komu zostanie on powierzony. W tym przypadku osoba audytora powinna nie tylko spełniać najwyższe standardy obsługi klienta, ale również posiadać wiedzę (przed którą rejestr BDO nie ma żadnych tajemnic) i doświadczenie.

Audyt BDO dla firm ma niezwykle duże znaczenie, bowiem jego przeprowadzenie pomaga stwierdzić, czy system w firmie został wdrożony prawidłowo. Warto przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa inne niż, to zgłoszone w czasie rejestracji do systemu w zakresie gospodarowania odpadami zagrożone jest wysokimi karami grzywny.

BDO jest systemem ogólnie dostępnym. Każdy z przedsiębiorców w procesie rejestracji otrzymuje swój indywidualny numer, którego będzie musiał używać w każdej dokumentacji firmowej (szczególnie tej dotyczącej gospodarowania odpadami). Warto przy tym wspomnieć, że każdy podmiot ma przydzielony inny numer, dlatego też kontrahenci mają możliwość sprawdzenia w jakim zakresie dany podmiot prowadzi działalność dotyczącą gospodarki odpadami oraz jakie posiada decyzje związane z gospodarką odpadami. Ta wiedza nie rzadko ma bardzo duże znaczenie dla podjęcia współpracy pomiędzy stronami i stanowi dodatkowy argument za podczas nawiązywania współpracy.

 

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.

 

Audyt BDO - przydatne informacje