Indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO

utworzone przez | 07/07/2020 | Obowiązek BDO

Rejestr BDO jest powołaną całkiem nie dawno do życia bazą zawierająca najważniejsze informacje o produktach i ich opakowaniach, a także o szeroko rozumianej gospodarce odpadami. W pewnych przypadkach rejestrowanie swojej działalności w bazie jest obowiązkowe (nie wywiązanie się z tego ustawowego zobowiązania zagrożone jest bardzo wysokimi karami zarówno pozbawienia wolności jak i grzywny – w ostatnim przypadku może być to nawet kwota sięgająca 1 mln złotych. Każda z firm, rejestrujących się czy to z obowiązku czy z urzędu otrzymuje swój własny, indywidualny numer rejestrowy.

Numer w rejestrze BDO

W rejestrze BDO gromadzonych jest mnóstwo danych odnoszących się do podmiotów, zajmujących się (w bardzo szerokim rozumieniu) gospodarką odpadami. W bazie znajdują się dane nie tylko podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, zbieraniem czy transportowaniem odpadków, ale również te podmioty, których działalność w każdym calu jest ściśle powiązana z odpadami. Zgodnie z przepisami, obowiązkowi wpisu do rejestru BDO podlegają również jednostki, których działalność opiera się na wprowadzaniu na rynek różnego rodzaju produktów w opakowaniach, takich jak np.:
– baterie,
– akumulatory,
– sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– pojazdy itd.
Warto wiedzieć, że każdy podmiot po zarejestrowaniu w bazie otrzymuje swój indywidualny, unikalny kod składający się z dziewięciu cyfr. Kod ten przyznawany jest dożywotnio, co w praktyce oznacza, że nie ma szans na jego zmianę na jakimkolwiek etapie prowadzenia działalności. Należy jednak mieć na uwadze, że otrzymany kod w żadnym stopniu nie oznacza przynależności do danej pozycji w rejestrze. Indywidualny numer służy przede wszystkim jako podstawa przy legitymowaniu przedsiębiorstwa przez odpowiednio powołane go tego służby, w razie prowadzonej w związku z jego działalnością kontrolą.

Kiedy przedsiębiorstwo zobowiązane jest do posługiwania się numerem rejestrowym BDO?

Firmy zarejestrowane w systemie BDO zobowiązane są do posługiwania się indywidualnym numerem rejestrowym przede wszystkim w trakcie wypleniania różnego rodzaju dokumentów, których treść mniej lub bardziej bezpośrednio związana jest z szeroko rozumianym gospodarowaniem odpadami. Ponadto obowiązkowo, zgodnie z przepisami indywidualny numer musi być umieszczany także na kartach związanych z ewidencją czy przekazaniem odpadów. W przypadku jednostek czy przedsiębiorstw zajmujących się transportem odpadów nie ma konieczności wykorzystywania numeru BDO w dokumentacji, bowiem w tym przypadku służy on potwierdzeniu gdy zajdzie taka potrzeba, uprawnień w zakresie transportowania odpadów.
Istnieją jednak pewne podmioty, które ze względu na specyfikę swojej działalności, w dość szerokim zakresie zobowiązane są do przestrzegania zasad dotyczących stosowania numeru rejestracyjnego w BDO. Rozszerzona konieczność przedstawiania indywidualnego numeru w rejestrze odnosi się przede wszystkim zarówno do podmiotów wprowadzających na rynek, jak i będących autoryzowanym przedstawicielem, przedmiotów takich jak:
– baterie,
– akumulatory,
– pojazdy,
– opony,
– oleje smarowe.
W wymienionych wcześniej przypadkach, zarówno producenci jak i importerzy czy wewnątrzwspólnotowi nabywcy są zobowiązani do umieszczania numeru rejestrowego na większości dokumentacji związanych z prowadzoną działalnością – obowiązek umieszczania indywidualnego numeru rejestrowego odnosi się zarówno do dokumentów księgowych, jak i ofert, umów czy informacyjnych broszur.

Numer rejestrowy BDO a NIP, REGON czy KRS

Zgodnie z przepisami nie ma przeciwwskazań ku temu, by indywidualny numer przypisany w rejestrze BDO wykorzystywać także w innych sytuacjach związanych z działalnością danego podmiotu (nie tylko tych związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami). Tak naprawdę w przepisach nie ma bardzo konkretnej regulacji odnoszącej się do formy, w jakiej numer ma być wykorzystywany. Brak takich regulacji równoznaczny jest z tym, że numer indywidualny z rejestru BDO bez przeszkód wykorzystywany może być na równi z numerem KRS. NIP czy REGON. Taki numer bez przeszkód może być także umieszczany obok innych ważnych informacji na firmowych pieczęciach, którymi znakowana jest zdecydowana większość firmowej dokumentacji. Choć przepisy nie do końca jednoznacznie określają typy dokumentów, na których obowiązkowo musi się znaleźć indywidualny numer rejestrowy z BDO, to jednak za zaniechanie jego umieszczania w przypadku dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami wiąże się z poniesieniem dość dotkliwych kar.

    Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.