Rejestr BDO w pigułce. Czy warto zlecić outsourcing BDO?

utworzone przez | 18/08/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to polski system, w skład którego wchodzi rejestr BDO – integralna część teleinformatyczno-ewidencyjna, działająca od 1 stycznia 2020 roku. Jest to swoista baza danych o odpadach Ministerstwo Środowiska. Zapisy prawne dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania odpadami wskazują na szereg korzyści płynących z tego typu rozwiązań – m.in. BDO ustawa o odpadach (rejestr bdo – co to jest). Dzięki kontrolowaniu podmiotów wytwarzających odpady, można przeciwdziałać nielegalnym praktykom składowania śmieci na dzikich wysypiskach. To także ukłon w stronę ekologiczności. Zarządzanie odpadami umożliwia szersze wykorzystanie technologii recyklingu.

 

Kody odpadów BDO, czyli jakie przedmioty muszą być ewidencjonowane?

Szczegółowe wytyczne dotyczące kodów odpadów BDO określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Akt prawy wyznacza 20 grup odpadów, które podlegają obowiązkowi ewidencjonowania. Wśród nich dla BDO można wyróżnić m.in.

  • odpady medyczne,
  • odpady z rolnictwa,
  • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw
  • odpady z przetwórstwa drewna
  • oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektur.

Tego typu wytyczne wymagają od osób prowadzących działalność gospodarczą przeprowadzanie stałego ewidencjonowania produkcji odpadów.

Outsourcing BDO. Całościowa pomoc w gospodarce odpadami

Przepisy prawne określone w ustawach i rozporządzeniach przewidują wiele wyjątków i zasad, określających obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie BDO. Dodatkowo, w niektórych aktach prawnych znajdują się skomplikowane zapisy, określających m.in. numer BDO rejestr i inne, techniczne zagadnienia, z którymi musi zmierzyć się właściciel firmy. Outsourcing BDO umożliwia zlecenie zewnętrznej firmie całościowej opieki nad procesem zarządzania odpadami. Koordynacja BDO w ramach outsourcingu polega na spełnieniu wielu, często żmudnych obowiązków prawnych.

Chodzi m.in. o czynności wykonywane w imieniu zlecającego – wprowadzanie wymaganych kart przekazania odpadów, weryfikacja danych, generowanie i wysyłanie kierowcom potwierdzeń z zakresu BDO, uzgadnianie szczegółowych wytycznych co do masy i kodu odpadów, dokonywanie korekt, potwierdzeń oraz szereg innych działań z zakresu kompleksowej obsługi w ramach outsourcingu BDO.

BDO - obsługa firm / outsourcing BDO BDO – obsługa firm / outsourcing BDO

A czy firma transportowa musi mieć BDO?

Rejestr BDO podkarpackie i rejestr BDO wielkopolskie

Na terytorium tych województw działa wiele firm transportowych, korzystających z konieczności stosowania się do BDO. Okazuje się jednak, ze nie wszystkie firmy transportowe podlegają obowiązkowi wpisywania się do rejestru BDO. Wśród wyjątków wymienia się przedsiębiorstwa, które są zgodne z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach. Są to m.in.:

  • podmioty wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
  • firmy realizujące transport odpadów (wytworzonych przez siebie).

Choć sama realizacja usług transportowych w większości przypadków nie wymusza uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów, to w wielu przypadkach koordynacja biurowa, magazynowa czy techniczna już może produkować odpady w dużych ilościach. Obowiązek aneksu do Rejestru BDO ciąży m.in. na podmiotach, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję; prowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe itd.; produkują lub importują opakowania albo kupują je z krajów UE.

Wniosek BDO – warsztat samochodowy. Rejestr BDO – kiedy dotyczy warsztatu?

Przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy może sprawdzić, czy jest objęty obowiązkiem rejestracji, wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO. Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to wytwarzanie olejów, preparatów smarowe, opon pneumatycznych – zatem w praktyce obowiązek dotyczy większości warsztatów samochodowych. Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa.

https://www.youtube.com/watch?v=1GHWtfny6X4

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach do BDO. Wniosek BDO jak wypełnić?

Rejestr to część bazy, która umożliwia zbieranie informacji nt. wytwarzanych przez przedsiębiorstwa odpadów. Z uwagi na pandemię CoVID-19, ewidencja zostanie przeniesiona w całości na systemy internetowe od 1 lutego 2021 roku. Oznacza to również, że wnioski dotyczące wpisania podmiotu do rejestru BDO również mogą być składane za pośrednictwem sieci. Wniosek można wypełnić samodzielnie, ale również zlecić to zadanie firmie realizującej outsourcing z zakresu BDO.

Warto więc rozważyć outsourcing BDO czyli zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.