BDO w zakładach stolarskich, punktach przetwarzania stali i zakładach produkujących obudowy z tworzyw sztucznych i metali a BDO

utworzone przez | 15/06/2023 | Obowiązek BDO

Rejestr BDO to funkcjonująca stosunkowo już od jakiegoś czasy państwowa baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Głównym celem jej wprowadzenia było usystematyzowanie oraz uporządkowanie danych dotyczących elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych do systemu, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych – wszystko to w mniejszym bądź większym stopniu odnosi się do gospodarowania odpadami. Rejestr BDO prowadzony jest przez marszałków poszczególnych województw, którzy wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu. Poniżej omówimy kilka typów zakładów przetwórstwa poszczególnych materiałów, w których pojawiają się często odpady i które wymagają wpisu do bazy BDO.

BDO w zakładzie stolarskim

Zdecydowana większość zakładów stolarskich, niezależnie od ich wielkości, chodzi tu bowiem przede wszystkim o specyfikę wytwarzania odpadów, zobowiązana jest do dokonania rejestracji w elektronicznej bazie danych BDO. Poza samą rejestracją (w terminie i z kompletem dokumentów) niezwykle ważne jest właściwe postępowanie z odpadami, a także prowadzenie ich ewidencji – całościowej bądź częściowej, w zależności od danego przypadku. W przypadku zakładów stolarskich w większości przypadków przepisy pozwalają na prowadzenie uproszczonej ewidencji.

Zakład stolarski może sam zająć się odprowadzaniem wytworzonych przez siebie odpadów (tu niezbędne będzie jednak pozyskanie stosowanego pozwolenia) bądź zlecić to innej firmie, specjalizującej się w tego rodzaju czynnościach. W przypadku pojawiania się w zakładzie stolarskim odpadów przemysłowych, jego właściciel zobowiązany jest do podjęcia kroków pozwalających na ich zredukowanie do minimum. Jeżeli chodzi o ewidencję, to w tym przypadku może być prowadzona przy pomocy karty przekazania odpadu bądź karty ewidencji odpadów. Bardzo ważne jest także zapewnienie odpadom odpowiednich (bezpiecznych dla otoczenia i środowiska) warunków do ich przechowywania aż do momentu ich wywozu bądź odbioru przez firmę zewnętrzną z terenu zakładu.

BDO przy obróbce stali

Jak większości osób wiadomo, obróbka skrawaniem wiąże się ze sporą objętościowo ilością odpadów typu wióry, resztki po cięciu, marginesy po wycinaniu itd. Zarówno przy obróbce stali jak i w frezarniach nie rzadko pojawią się (w bardzo różnych ilościach) odpady drzewne oraz pochodzące z tworzyw sztucznych. Ze względu na to (niezależnie od wielkości firmy) jednostki zajmujące się prowadzeniem tego rodzaju działalności, zgodnie z przepisami zobowiązane są do dokonania wpisu do rejestru BDO.

Ustawa odnosząca się do gospodarowania odpadami określa również zasady postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku obróbki stali. W tym przypadku część odpadów nadaje się do ponownego użytku, reszta musi być poddana recyklingowi bądź w zależności od typu musi zostać poddana odpowiedniej metodzie utylizacji. Odpady, które składają się tylko i wyłącznie ze stali nadają się do poddania całkowitemu recyklingowi.

Obowiązek BDO, a obróbka stali, metalu, tworzywa sztucznego

Obowiązek BDO, a obróbka stali, metalu, tworzywa sztucznego

Producenci obudów z tworzyw sztucznych i metali

Zgodnie z przepisami ustawy regulującej to kto powinien, a kto nie wpisywać się do rejestru BDO, do dokonania tej czynności zobowiązane są wszystkie podmioty zajmujące się produkcją obudów wykonanych z tworzyw sztucznych bądź metali (lub też mieszanek tych dwóch materiałów), np. producent akcesoriów do mebli z tworzywa sztucznego albo producent sklepowych regałów metalowych. W tym przypadku, podobnie jak w pozostałych sam wpis do rejestru nie rozwiązuje kwestii związanej z gospodarką odpadami w zakresie tego rodzaju działalności.

Bardzo ważne jest przede wszystkim odpowiednie ich przechowywanie i gospodarowanie nimi. W przypadku odpadów powstających przy konstruowaniu obudów ze stali jest dość prosta, bowiem jest to materiał, który niemal całkowicie podlega recyclingowi (najczęściej też trafia on do firm zajmujących się tym profesjonalnie). W przypadku tworzyw sztucznych kwestia wygląda nieco inaczej i zależy od konkretnego typu odpadu. Część z nich nadaje się jeszcze do ponownego użytku, a część dla dobra środowiska i otoczenia powinna zostać poddana utylizacji.

 

 

Dlaczego nie warto uchylać się od obowiązku wpisu do rejestru BDO?

Kary za brak wpisu do rejestru BDO dla jednostek zobowiązanych prawnie do jego dokonania są dość surowe, bowiem takie wykroczenie zagrożone jest nie tylko czasowym pozbawieniem wolności, ale również wysokimi karami grzywny, które sięgać mogą nawet kwoty 1 000 000 zł (przy czym zgodnie z ustawą kara taka nie może być mniejsza niż 5000 zł). Warto również dodać, że karany jest nie tylko brak wpisu do rejestru, ale również niezgodne z zaleceniami gospodarowanie odpadami oraz nieużywanie numeru rejestracyjnego w firmowych dokumentach (przede wszystkim tych, które dotyczą gospodarowania odpadami).

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.