BDO – kompleksowa obsługa firm

Outsourcing BDO dla firm i pełna realizacja obowiązków sprawozdawczych

Kompleksowa obsługa BDO, KPO, KEO

Bezpośrednie  wykonywanie obowiązków za klienta, pomoc, fachowe doradztwo. Dokumentacja, wnioski, sprawozdania, potwierdzenia.
Prowadzenie firm w gospodarce odpadami i ochronie środowiska w związku z BDO.

i

Rejestracja i aktualizacje wpisu w BDO

Oprócz rejestracji i aktualizacji wpisu w BDO, pomagamy w obsłudze wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak KPO czy KEO. Trzymamy rękę na pulsie w zakresie wymaganych obowiązków.

Stała obsługa BDO i monitorowanie zmian

Bieżąca pomoc telefoniczna / mailowa, szkolenia BDO – przesłanie ew. materiałów szkoleniowych, a jeśli zachodzi konieczność – przeprowadzenie szkolenia z interfejsu BDO w Państwa firmie – od 1 stycznia 2021 r. Karty Przekazania Odpadów są wystawiane wyłącznie przez BDO.

s

Składanie wniosków BDO po terminie (nowość)

Nie zdążyłeś złożyć wpisu do BDO w terminie? Pomożemy Ci. Aku-Tech zajmuje się także składaniem wniosków BDO po terminie  i wyprowadzaniem zaległej sprawozdawczości. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć więcej.

Zleć obowiązki BDO profesjonalistom z AKU-TECH

– i miej to z głowy!

Koordynacja BDO przez ekspertów:

 

 • wprowadzanie kart przekazania odpadów (KPO) do BDO w imieniu klienta
 • weryfikacja wprowadzonych w karcie danych i zatwierdzenie KPO w imieniu klienta
 • generowanie i wysyłanie kierowcom potwierdzeń wystawienia karty w systemie BDO w wygodnej
  dla nich formie
 • uzgadnianie poprawnej masy i kodu odpadów wpisanych do KPO z odbiorcą docelowym
 • wystawianie korekt wprowadzonych do BDO kart przekazania odpadów na podstawie ustaleń z
  odbiorcą docelowym
 • uzgadnianie poprawnej masy i kodu odpadów wpisanych do KPO z dostawcą odpadów
 • odrzucanie kart przekazania odpadów w przypadku zwrotów reklamacyjnych (np. w sytuacji
  niezgodności towaru z zamówieniem)
 • odrzucanie kart przekazania odpadów w przypadku niezgodności kodu lub masy dostarczonego odpadu
 • konsultacje z dostawcą odpadów w celu uzyskania poprawnie wystawionej korekty odrzuconej KPO
 • potwierdzanie odbioru odpadów w imieniu klienta
 • potwierdzanie transportu odpadów w imieniu klienta
 • rozwiązywanie bieżących problemów i korygowanie błędów innych użytkowników (np. KPO
  wystawione i przyjęte na błędną lokalizację, masy odpadów wpisane w kg zamiast Mg)
 • bieżące doradztwo w zakresie obowiązku wprowadzania informacji do systemu BDO (np. gdzie i w
  jakiej formie należy wprowadzić daną operację do BDO, jakie dokumenty powinien posiadać
  kierowca transportujący odpady w przypadku braku obowiązku wystawienia KPO)
Kompleksowa obsługa BDO - zlecanie / outsourcing BDO
Zarządzanie profilem BDO / prowadzenie ewidencji odpadów BDO / szkolenia BDO

Zarządzanie profilem firmy w BDO

 • uzyskanie wpisu do rejestru BDO
 • aktualizacje wpisu do BDO stosownie do zmian profilu działalności lub nowych wymagań prawnych
 • prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO

Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO

 • założenie kart ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO
 • wprowadzanie ilości odebranych odpadów do KEO na podstawie KPO, dokumentów ANEKS VII lub zakupu wewnętrznego
 • wprowadzanie ilości wytworzonych odpadów do KEO
 • wprowadzanie ilości przetworzonych odpadów do KEO
 • wprowadzanie ilości przekazanych odpadów do KEO na podstawie KPO, dokumentów ANEKS VII lub przekazania osobom fizycznym

Zajmujemy się także wyprowadzaniem zaległej sparwozdawczości.

  Dlaczego warto zlecić obsługę ekspertom od BDO z Aku-Tech?

  Jest cały szereg korzyści ze zlecania outsourcingu BDO, które mogą być decydujące w wyborze rozwiązania kwestii BDO:

  • kompleksowa obsługa BDO – brak zmartwień
  • brak konieczności zatrudniania osobnych pracowników i przeprowadzania specjalistycznych szkoleń
  • 10 lat doświadczenia w branży ochrony środowiska
  • dziesiątki klientów, którzy zaufali już AKU-TECH i zdecydowali się na stała współpracę
  • bieżące śledzenie wszystkich zmian w przepisach dotyczących BDO
  • prowadzenie obsługi BDO dopasowanej do Państwa firmy

  BDO dla sklepu internetowego

  Prowadzisz sklep internetowy? Dobrze trafiłeś!

  Kompleksowa obsługa BDO dla sklepu internetowego (i ecommerce)

  Obowiązuje Cię wpis do BDO jeśli:

  • sprzedajesz produkty w Internecie, które wysyłasz do klientów na terenie Polski
  • importujesz produkty z zagranicy, które później wprowadzasz do obrotu w Polsce,
  • produkujesz swoje wyroby lub produkty pod własną marką
  • prowadzisz działalność usługową i w jej ramach oferujesz produkty sprowadzane z zagranicy
  • importujesz ogólnie pojętą elektronikę
  • importujesz inne wyroby posiadające opakowania

   Przykłady opakowań objętych obowiązkiem BDO

  • paczki, pudełka, foliopaki, koperty kurierskie,
  • wszelkiego rodzaju wypełniacze styropianowe i inne,
  • folia pakowna typu stretch,
  • taśma klejąca,
  • etykiety

   

  BDO dla sklepu internetowego

  lat doświadczenia w branży

  Stałych klientów

  Uzgodnionych dokumentacji

  Dowiedz się więcej o obowiązkach związanych z BDO

  (baza wiedzy BDO)

  Wiedząc jaką popularnością cieszą się szkolenia BDO i żeby ułatwić naszym klientom zorientowanie się w gąszczu dosyć złożonych przepisów związanych z przygotowywaniem formularzy i wniosków dotyczących bazy danych odpodowych BDO, przygotowaliśmy autorską bazę wiedzy na temat BDO, w której poruszyliśmy kwestie wymogów i obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, uwzględniając również specyfikę poszczególnych branż.

  Od dwóch lat w Polsce (tj. od 24 stycznia 2018 roku) funkcjonuje elektroniczny rejestr BDO. Za jego opracowaniem i wdrożeniem w życie stoi Ministerstwo Środowiska. Od 1 stycznia 2020 roku możliwe jest składanie sprawozdań oraz dokonywanie wpisów do rejestru wyłącznie drogą internetową.

  Obowiązek rejestracji w systemie BDO

  Kogo dotyczy rejestr BDO? Zgodnie z przepisami istnieje pewna grupa przedsiębiorców, która że względu na specyfikę swojej działalności oraz rodzaj wytwarzanych w jej wyniku odpadów zobowiązana jest do dokonania wpisu do rejestru BDO.

  Przykładowa lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w systemie bazy danych odpadowych BDO:

  • gabinety dentystyczne,
  • firmy zajmujące się pracami budowlanymi oraz remontowymi,
  • sklepy spożywcze niezależnie od ich wielkości,
  • sklepy internetowe
  • przedsiębiorstwa związane z produkcją / dystrybucją baterii i akumulatorów,
  • produkcja pojazdów,
  • produkcja opakowań,
  • produkcja sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego,
  • działalność związaną z importem opakowań,
  • działalność rolnicza, pod warunkiem że łączna powierzchnia gruntów wynosi co najmniej 75 ha,
  • firma transportowe,
  • warsztaty samochodowe,
  • warsztaty rzemieślnicze,
  • działalność w zakresie profesjonalnego odbioru i przetwarzania odpadów.

  Oczywiście jednostek zobowiązanych do zgłoszenia się do rejestru BDO jest zdecydowanie więcej, te wymienione powyżej stanowią przykłady.

  Jakich konsekwencji może spodziewać się firma nie przestrzegająca obowiązków związanych z BDO?

  Rejestr BDO z punktu widzenia zgodnego z prawem zarządzania odpadami jest niezwykle ważny, dlatego też za brak rejestracji czy też działania niezgodne z zasadami tego systemu grożą dość poważne konsekwencje w niektórych przypadkach – omawiamy to poniżej.

  W zależności od wykroczenia, kary przedstawiają się następująco:

  – przedsiębiorca, który gospodaruje wytwarzanymi przez siebie odpadami w sposób inny niż został zgłoszony a formularzu rejestracyjnym do BDO musi liczyć się z wysoką kara grzywny, a nawet okresowym pozbawieniem wolności;
  – prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru (pomimo takiego obowiązku) w zależności od konkretnego przypadku zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 5000 zł do nawet 1 000 000 zł;
  – brak oznaczenia numeru wpisu do rejestru BDO na firmowej dokumentacji, która tego wymaga oznacza dla przedsiębiorstw karę w granicach 5 000 zł do 1 000 000 zł;
  – podejmowanie transportu odpadów bez udokumentowanego wpisu do rejestru BDO to dla przedsiębiorcy kara pieniężną w granicach 2 000 zł20 000 zł.

  Uwaga: jeżeli spóźniłeś się ze złożeniem formularza BDO lub aktualizacją dokumentów – odezwij się do nas, eskpertów – zajmujemy się także składaniem wniosków BDO po terminie oraz wyprowadzaniem zaległej sprawozdawczości.

  Opłaty w BDO

  Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że mogą zostać wpisani do rejestru odpadów BDO po poprawnie i kompletnie wypełnionym wniosku oraz wniesionej w konkretnych przypadkach opłacie rejestracyjnej. W przypadku mikroprzedsiebiorców wynosi ona 100 zł, w pozostałych przypadkach kwota ta wynosi 300 zł. Należy jednak zaznaczyć, że przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) jest zwolniony z konieczności wnoszenia opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rocznej jest taka sama jak wysokość opłaty rejestracyjnej.

   Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę prowadzącą działalność gospodarczą która:
  – rocznie zatrudnia mniej niż 10 osób,
  – osiąga roczny obrót netto ze swojej działalności nie większy niż 2 000 000 złotych.

  W każdym przypadku opłata roczna powinna trafić na konto urzędu marszałkowskiego odpowiedniego dla adresu siedziby firmy nie później niż do końca lutego za dany rok. Opłata roczna nie musi być uiszczana w roku, w którym przedsiębiorca opłacił stawkę rejestrową. Numerów kont niezbędnych do dokonania wpłaty należy szukać na stronach internetowych właściwych urzędów. Należy liczyć się z tym, że brak uiszczenia wymaganej opłaty rejestrowej (a w późniejszym okresie także opłaty rocznej) skutkuje odmową wpisu lub wykreśleniem z rejestru BDO. Opłacanie niezbędnych dla utrzymania pozycji w rejestrze kwot w odpowiednich ramach czasowych pozwoli przedsiębiorcom na uniknięcie problemów i wielu nieprzyjemnych sytuacji.

  Baza wiedzy BDO

  Czy lokale gastronomiczne potrzebują wpisu do BDO?

  Czy lokale gastronomiczne potrzebują wpisu do BDO?

  Każdy lokal usługowy generuje dużą ilość odpadów. Ma to szczególne znaczenie w gastronomii, gdzie różnego typu nieczystości muszą być usuwane jak najszybciej. Od 2019 roku wiele firm musi dokonać obowiązkowego wpisu do BDO, czyli bazy danych o produktach i...

  Czy taksówkarz wymaga wpisu do rejestru BDO?

  Czy taksówkarz wymaga wpisu do rejestru BDO?

  Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej związana jest z koniecznością spełniania wielu warunków formalnoprawnych oraz wpisami w branżowych oraz ogólnych rejestrach. Zestawienia przedsiębiorców mają na celu głównie zebranie informacji statystycznych, jednak za...

  Reklamówki foliowe, a rejestr BDO. Kogo dotyczy?

  Reklamówki foliowe, a rejestr BDO. Kogo dotyczy?

  Jeżeli ktoś na co dzień nie ma do czynienia z handlem, ani też nie wytwarza produktów w opakowaniach, to raczej nie słyszał o rejestrze BDO i obowiązkach z nim związanych. Czym zatem jest ów wykaz, kogo dokładnie dotyczy i dlaczego znajomość jego istnienia jest tak...