604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Rejestr BDO – województwo Kujawsko – Pomorskie

utworzone przez | 07/07/2020 | Obowiązek BDO

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców, dotyczących wpisu do rejestru bazy danych o odpadach BDO. Ponadto kontaktując się z urzędem można uzyskać wiele wiarygodnych informacji, przede wszystkim na pytanie nurtujące wielu przedsiębiorców – chodzi oczywiście o interpretacje przepisów dotyczących tego, kto obowiązkowo powinien się zarejestrować w bazie BDO.

Czym jest BDO?

BDO czyli po prostu Baza Danych odpadowych powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska powstała przede wszystkim po to, by stanowiła ona skuteczne narzędzie do walki z coraz częściej pojawiającymi się, na dużą skalę nieprawidłowościami związanymi z gospodarowaniem odpadami. W ustawie zostały dość szczegółowo określone grupy podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru. Należy mieć również na uwadze to, że brak wpisu do rejestru w przypadku przedsiębiorców zobowiązanych do złożenia wniosku, zagrożony jest nie tylko bardzo wysokimi karami pieniężnymi (które są nie mniejsze niż 5000 zł, a te najbardziej dotkliwe sięgać mogą nawet wartości 1 mln złotych), ale również i karą ograniczenia czy nawet pozbawienia wolności.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dany przedsiębiorca mając na uwadze specyficzne cechy prowadzonej przez niego działalności jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, zawsze może skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (bądź innym pokrewnym odpowiadającym miejscu jego działalności). Zgodnie z zapisami ustawy odnoszącym się do gospodarowania opadami i funkcjonowania rejestru BDO, do złożenia winsoku zobowiązane są przede wszystkim podmioty gospodarcze, które:
– zobowiązane są do prowadzenia ewidencji wytwarzanych w ramach swojej działalności odpadów,
– zajmują się wprowadzaniem do rynkowego obrotu produktów w opakowaniach (chodzi tu przede wszystkim o sprzęt elektryczny/elektroniczny, akumulatory, pojazdy, baterie, opony itd.),
– zajmują się produkcją bądź importem opakowań na terenie Unii Europejskiej.
Tak naprawdę każdy przedsiębiorca w pewnym stopniu jest wytwórcą odpadów, bowiem w zdecydowanej większości przypadków powstają one w ramach prowadzonej działalności. W związku z tym niejednokrotnie okazuje się, że nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, ze względu na specyfikę oraz ilość wytwarzanych odpadów są zobowiązane do złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru.

Kto jest zwolniony z rejestracji w systemie BDO?

Lista podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane do tego, by złożyć wniosek o wpis do BDO jest dość szeroka – warto zatem zapoznać się z ustawą o odpadach (najlepiej i najbardziej szczegółowo kwestia ta opisana została w artykule 50 oraz 51). Są jednak pewne wyjątki, w przypadku których z przedsiębiorcy ustawa zdejmuje konieczność dokonania czynności zmierzających do umieszczenia przedsiębiorstwa w rejestrze BDO. Chodzi tu przede wszystkim o:
– osoby fizyczne (bądź jednostki organizacyjne), które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu prawnym, a wszystkie wytwarzane w ramach działalności odpady wykorzystywane są niemal całkowicie na potrzeby własne;
– jednostki gospodarcze będące wytwórcami wyłącznie odpadów komunalnych;
– przedsiębiorców zajmujących się pojazdami wycofanymi w eksploatacji, w celu ich demontażu;
– rolników, którzy w swoim gospodarstwie posiadają powierzchnię użytków rolnych nie przekraczającej 75 ha (są w tym przypadku jednak pewne wyjątki, które jeśli zaistnieją pewne czynniki, pomimo odpowiednich wymagań muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO);
Ponadto w znacznej większości przypadków zwolnione z konieczności rejestracji w systemie są sklepy oraz hurtownie pod warunkiem jednak, że nie oferują swoim klientom odpłatnie zakupowych toreb wykonanych z tworzyw sztucznych.
O zwolnienie z konieczności dokonania wpisu do rejestru bazy danych o odpadach mogą ubiegać się również firmy budowlane i remontowe. Jednak takie zwolnienie możliwe jest wyłącznie w przypadku, w którym dana firma zdecyduje się na podpisanie stosownej umowy na świadczenie sług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku to nie firma budowlana czy remontowa będzie w świetle przepisów wytwórcą odpadów, a firma która podpisze umowę w odpowiednim zakresie (a co za tym idzie rejestracja w systemie BDO staje się jej obowiązkiem).

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.