604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

BDO a salony kosmetyczne

utworzone przez | 28/05/2020 | Obowiązek BDO

Obowiązek prowadzenia rejestru odpadów w przypadku wielu przedsiębiorstw nie jest niczym nowym, jednak od momentu wprowadzenia w życie BDO jest on zdecydowanie bardziej czytelny i uporządkowany, między innymi dzięki temu, że rejestr ten prowadzony jest on-line.

Kilka słów o BDO

BDO to informatyczna baza danych zawierająca najistotniejsze informacje odnoszące się do produktów i opakowań, a także samej szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Baza opracowana i wprowadzona w życie została przez Ministerstwo Środowiska po to, by znacząco ułatwić kontrę nad odpadami, a tym samym jak najskuteczniej przeciwdziałać zjawiskom związanym z brakiem odpowiedniego gospodarowania nimi. Jest wiele firm, które ze względu na specyfikę swojej działalności są zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru. Tym obowiązkiem objęte są między innymi jednostki wytwarzające szkodliwe odpady tyłu igły, skalpele, zakrwawione chusteczki itp.

Z tego wynika, że salony kosmetyczne i fryzjerskie zobowiązane są do dokonania wpisu do rejestru BDO.

Konsekwencje braku wpisu do rejestru BDO

Pod wieloma względami rejestr BDO jest systemem niezwykle ważnym, dlatego ten brak rejestracji w nim jednostek które są do tego zobowiązane przepisami karany jest jak na polskie warunki dość surowo. Przedsiębiorcy którzy nie dokonają w odpowiednim momencie wpisu do rejestru muszą się liczyć nie tylko z dość znaczącymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności. Brak wpisu może skutkować brakiem możliwości przekazania odpadów firmie zajmującej się ich odbiorem i dalszym przetwarzaniem. Ponadto niektóre firmy uchylające się od rejestracji zagrożone są karą grzywny w wysokości od 5000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Jak wygląda postępowanie z odpadami w salonach kosmetycznych?

Sam wpis do BDO to nie wszystko, aby uniknąć kar finansowych (w skrajnych przypadkach kar pozbawienia wolności) należy również dawać sobie sprawę z tego, jak wyglądać powinna właściwa gospodarka odpadami w takim miejscu. Mając na uwadze powstające w takich miejscach odpady medyczne należy pamiętać o tym, że:

  •  powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach ewentualnie workach (należy jednak pamiętać o tym, by nie znajdowały się tak jakiekolwiek ostre narzędzia),
  • wszystkie ostre elementy bądź narzędzia z którymi kontakt grozi zakażeniem powinny być przechowywane w sztywnych ( koniecznie odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć) pojemnikach ,
  • wszystkie stosowane do przechowywania odpadków pojemniki powinny posiadać trwałe i solidne zamknięcie,
  • pojemniki na odpady powinny być uzupełnione w maksymalnie 70%,
  • odpady mogą być magazynowane przez 30 dni pod warunkiem jednak, że są one przechowywane w specjalnych lodówkach (jeśli nie, po maksymalnie 72 godzinach powinny zostać usunięte),
  • pojemniki muszą być opisane tj, zawarta musi zostać na nich informacja dotycząca rodzaju odpadów, miejscu ich pochodzenia a także data zamknięcia odpadów w pojemniku,
  • uszkodzony worek czy pojemnik jak najszybciej powinien zostać umieszczony w nowym worku bądź pojemniku, który oczywiście będzie spełniał wszystkie niezbędne warunki,
  • raz zamknięte worki bądź pojemniki do magazynowania odpadów nie powinny być ponownie otwierane.

W związku z tym, że w salonach kosmetycznych pojawiają się nie rzadko zakaźne odpady medyczne, właściciele salonów powinni posiadać umowę na odbiór i spalanie tych odpadów ze specjalistycznymi firmami. Warto pamiętać o tym obowiązku nawet, gdy salon kosmetyczny w ciągu miesiąca wytwarza takich odpadów tylko niewielką ilość.

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.