Wpis do BDO podczas prowadzenia działalności rolniczej

Wpis do BDO podczas prowadzenia działalności rolniczej

Rejestr BDO to rejestr podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty, produkty znajdujące się w opakowaniach, a jednostki zobligowane są do gospodarowania odpadami. Obowiązkiem dokonania wpisu do Rejestru zostali objęci nie tylko przedsiębiorcy, ale także rolnicy,...
Czy lokale gastronomiczne potrzebują wpisu do BDO?

Czy lokale gastronomiczne potrzebują wpisu do BDO?

Każdy lokal usługowy generuje dużą ilość odpadów. Ma to szczególne znaczenie w gastronomii, gdzie różnego typu nieczystości muszą być usuwane jak najszybciej. Od 2019 roku wiele firm musi dokonać obowiązkowego wpisu do BDO, czyli bazy danych o produktach i...
Czy taksówkarz wymaga wpisu do rejestru BDO?

Czy taksówkarz wymaga wpisu do rejestru BDO?

Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej związana jest z koniecznością spełniania wielu warunków formalnoprawnych oraz wpisami w branżowych oraz ogólnych rejestrach. Zestawienia przedsiębiorców mają na celu głównie zebranie informacji statystycznych, jednak za...
Reklamówki foliowe, a rejestr BDO. Kogo dotyczy?

Reklamówki foliowe, a rejestr BDO. Kogo dotyczy?

Jeżeli ktoś na co dzień nie ma do czynienia z handlem, ani też nie wytwarza produktów w opakowaniach, to raczej nie słyszał o rejestrze BDO i obowiązkach z nim związanych. Czym zatem jest ów wykaz, kogo dokładnie dotyczy i dlaczego znajomość jego istnienia jest tak...