BDO – rejestracja po terminie

utworzone przez | 30/09/2022 | Obowiązek BDO

Rejestr bdo – co to jest?

BDO jest to Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Celem stworzenia tego rejestru było wspieranie organów inspekcji środowiska. Taka baza danych pomaga też w lepszej kontroli tego, jakie i w jakiej ilości zostały wprowadzone na rynek produkty, opakowania i jakie odpady zostają wytwarzane oraz to, co się z nimi później dzieje. W rejestrze zostają zgromadzone informacje o odpadach. Ma on zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Dla przedsiębiorców rejestr BDO jest dodatkowym obowiązkiem, którego muszą dopilnować, gdyż w innym razie narażają się na konsekwencje finansowe. Jest on bowiem obowiązkowy dla wielu firm zajmujących się produkcją, transportem czy magazynowaniem odpadów, jak i dla przedsiębiorstw wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach czy opakowania.

Uwaga: Jesteś po terminie złożenia wniosku BDO?

Obsługujemy składanie wniosku BDO po terminie i wyprowadzanie zaległej sprawozdawczości.

Rejestr BDO – kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy, którzy muszą dokonać wpisu do rejestru BDO to ci, którzy:

 • zajmują się wytwarzaniem odpadów, jak i prowadzą ewidencję odpadów,
 • importują czy też produkują opakowania i/albo towary w opakowaniach, kupują je poprzez dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • wprowadzają na obszarze polski produkty w opakowaniach, baterie, oleje smarowe, sprzęt elektryczny, urządzenia elektroniczne, pojazdy, akumulatory.

Co ważne, także właściciele sklepów i hurtowni są zobowiązani do wpisu do rejestru, jeżeli udostępniają swoim odbiorcom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. W tym wypadku niezbędne jest składanie rocznego sprawozdania o nabytych oraz wydanych torebkach lekkich (15-49 mikrometrów) oraz o torbach pozostałych (od 50 mikrometrów). Rejestr nie obejmuje toreb o grubości mniejsze niż 15 mikrometrów. Rejestr BDO dotyczy więc takich często spotykanych działalności, jak:

 • gabinety kosmetyczne, 
 • firmy budowlane i remontowe,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • sklepy spożywcze,
 • restauracje oraz firmy cateringowe,
 • warsztaty mechaniczne,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety lekarskie,
 • sklepy wydające torby z tworzywa sztucznego,
 • sklepy internetowe pakujące i wysyłające swoje produkty,
 • producenci sprzętu elektrycznego czy elektronicznego,
 • producenci opakowań,
 • producenci pojazdów,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • firmy zajmujące się profesjonalną działalnością w zakresie transportu odpadów,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi.

BDO a sklep internetowy

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, które spełniają jeden z warunków, także muszą dokonać wpisu do rejestru. Co ważne, obowiązek ten obejmuje każdy podmiot, który wprowadza na polski rynek produkty w opakowaniach. Tyczy się więc również sprzedawców internetowych, nawet tych sprowadzających swoje produkty zza granicy. Rodzaj materiału nie ma tutaj znaczenia. Warto też pamiętać, że wpis do BDO jest obowiązkowy jednakowo, jeśli produkty zostały zakupione już w opakowaniach, czy też dopiero później zapakowane. Sprzedawca internetowy musi dokonać wpisu do BDO jeszcze przed sprzedażą pierwszego swojego towaru. Warto dokonać tego od razu po otwarciu sklepu online, w innym razie można narazić się na dosyć przykre konsekwencje. Co ważne, nie wszyscy sprzedawcy są zobowiązani do wpisu. Obowiązek ten nie obejmuje sprzedawców internetowych, zajmujących się sprzedażą towarów cyfrowych (e-booki, gry, muzyka), o ile są one sprzedawane w formie wirtualnej. Jeżeli sprzedawca korzysta z dropshippingu, a więc za całą logistykę odpowiedzialna jest hurtownia, wówczas to ona zobowiązana jest do wpisu do BDO.

Kogo nie dotyczy wpis i obowiązek raportowania do BDO?

Zwolnienia dotyczą zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Mogą być one całkowite albo częściowe. Obowiązek rejestracji i raportowania do BDO nie obejmuje między innymi:

 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które nie są przedsiębiorcami, a wykorzystują odpady tylko do własnych celów,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw, które w ramach prowadzonej działalności generują tylko odpady o składzie oraz specyfice odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych. Mowa tutaj zwłaszcza o małych biurach i drobnych usługach, takich jak biura architektoniczne, biura rachunkowe czy kancelarie prawne,
 • podmiotów mających ziemię, na której używane są komunalne osady ściekowe w celu uprawy roślin do produkcji kompostu czy też upraw roślin nieużywanych do spożyci, jak i produkowania pasz,
 • podmiotów transportujących wyprodukowanych przez siebie odpadów,
 • rolników wytwarzających odpady, którzy posiadają poniżej 75 ha,
 • podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych oraz odpadów w formie zużytych artykułów konsumpcyjnych (np. leki z opakowaniami),
 • firm, które zawarły umowę na świadczenie usług obejmujących budowy, remonty, rozbiórki budynków, konserwację, naprawy, czyszczenie zbiorniku czy sprzątanie. W tym wypadu to podmiot, który świadczy ową usługę ma obowiązek wpisu do BDO.

Wpis do BDO – dodatkowe obowiązki

Sam wpis do BDO to nie wszystko, gdyż firmy muszą jeszcze spełnić inne obowiązki na nich nałożone. Jednym z nich jest aktualizacja wpisu w rejestrze. Jeśli dojdzie do zmiany informacji znajdujących się w BDO, czy też zmiany charakteru prowadzonej działalności, wówczas w ciągu 30 dni należy dokonać elektronicznej aktualizacji wpisu. Kolejnym obowiązkiem jest konieczność podawania numeru BDO na wszelkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Mianowicie, chodzi tutaj o takie dokumenty, jak:

 • sprawozdania roczne do urzędu Marszałkowskiego,
 • paragony fiskalne,
 • faktury vat,
 • umowy kupna-sprzedaży,
 • kary przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów.

Numeru rejestrowego nie trzeba natomiast umieszczać na dokumentach do urzędów skarbowych, dokumentach kadrowych czy innych, które nie są powiązane w sposób bezpośredni z prowadzoną przez firmę działalnością objętą obowiązkowym wpisem do BDO.

Przedsiębiorcy są także zobowiązani do składania corocznego sprawozdania. Rodzaj sprawozdania zależy od charakteru prowadzonej działalności. Firma wprowadzająca opakowania czy produkty w opakowaniach (np. sklepy internetowe) czy też wprowadzająca na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje, opony, smary i akumulatora, zobowiązana jest do prowadzania ewidencji poza systemem BDO i składania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Takie sprawozdanie musi zostać złożowe w terminie do 15 marca każdego roku. Jeśli chodzi o przedsiębiorców prowadzących działalność powiązaną z wytwarzaniem odpadów (np. placówki medyczne, firmy budowlane, firmy produkcyjne), to muszą oni składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Gdzie i kiedy należy dokonać rejestracji do BDO?

Wniosek powinien zostać złożony jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W innym razie należy to zrobić niezwłocznie, gdyż za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. Wniosek można złożyć online. Należy zalogować się na stronie internetowej BDO, korzystając z e-dowodu tożsamości czy profilu zaufanego. Na witrynie należy kliknąć zakładkę „Złóż wniosek online”, po czym przejść do wniosków i wybrać „Nowy wniosek”. Następnie należy wypełnić wszelkie informacje i wysłać wniosek. Po zaakceptowaniu wniosku firma uzyska swój indywidualny numer w bazie.

Wypełnianie wniosków bdo – co znajduje się w tym dokumencie?

Wypełnianie wniosków bdo odbywa się poprzez rejestrowany formularz elektroniczny za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Jeśli we wniosku nie ma błędów, wówczas w czasie do 30 dni marszałek województwa dokona wpisu do rejestru. We wniosku znajdują się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwa podmiotu,
 • adres zamieszkania albo siedziba,
 • adres e-mail,
 • w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela- kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu i lokalu, raj, numer telefonu i faksu, osoba do kontaktu,
 • numer identyfikacji podatkowej i europejski numer identyfikacji podatkowej (wymagany w przypadku sprzedaży baterii i akumulatorów),
 • imię, nazwisko, adres email osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu,
 • imię, nazwisko, adres email osoby wypełniającej formularz,
 • informacje o zakresie prowadzonej przez firmę działalności.

Wymagane są także pewne załączniki do wniosku, a ich rodzaj zależy od charakteru danej działalności. Oprócz kopii uiszczenie opłaty rejestrowej mogą być to takie dokumenty jak: kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu, kopie dokumenty potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, kopie umowy z producentami sprzęty elektrycznego i elektronicznego, umowa zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

BDO rejestracja po terminie – opłaty i kary

Opłata rejestrowa w przypadku mikroprzedsiębiorców wnosi 100 zł, natomiast dla wszystkich innych jest to 300 zł. Jeżeli wniosek zostaje złożony przez osobę niewskazaną w KRS czy CEIDG, wówczas należy dołączyć pełnomocnictwo i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, która wynosi 17 zł. Opłata roczna wynosi tyle samo, a więc 100 lub 300 zł. Za brak zapisu w rejestrze BDO grozi kara grzywny od 5000 do 1 mln złotych.

Jeśli przekroczyłeś termin na złożeniu wniosku BDO i potrzebujesz pomocy przy obsłudze związanej z BDO, zapoznaj się z naszą ofertą: „Obsługa BDO dla firm”. Oferujemy także wyprowadzanie zaległej sprawozdawczości dla BDO.

Czy warto skorzystać z doradztwa środowiskowego?

Wiele firm oferuje bdo outsourcing, czyli doradztwo środowiskowe. Podmioty gospodarcze mogą dzięki nim uzyskać cenne informacje dotyczące tego, w jaki sposób dostosować swoją działalność do aktualnych wymogów ochrony środowiska. Takie rozwiązanie pozwala na odciążenie przedsiębiorstwa od codziennych obowiązków dotyczących ewidencji odpadowej, jak i wymaganych corocznych sprawozdań BDO.