ABC opakowań

utworzone przez | 19/09/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

 W kontekście BDO, opakowania stanowią istotny temat, bowiem pełne rozwinięcie tego skrótu to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wytwórcy produktów w opakowaniach oraz podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, muszą znaleźć się w rejestrze BDO. Wiedza, kogo uznaje się za wprowadzającego opakowania bądź produkty w opakowaniach, przydaje się, aby zweryfikować, czy dana firma musi być wpisana do rejestru.

Opakowanie – czym jest w świetle prawa?

 Zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opakowanie to:

 „wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczenia lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.”

 W rozporządzeniu z dnia 22 października 2013 r. Minister Środowiska zawarł spis przykładowych wyrobów, które uznaje się (bądź nie) za opakowania.

Niektóre z opakowań wymienionych w dokumencie to:

 • pudełka po słodyczach;
 • folia pokrywająca opakowania płyt CD;
 • ozdobne podkładki pod ciasta sprzedawane z ciastem;
 • doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin;
 • wieszaki na ubrania (sprzedawane z ubraniami).

 Natomiast wyroby niebędące opakowaniami to m.in.:

 • doniczki kwiatowe stałe;
 • torebki herbaty;
 • warstwy wosku pokrywające ser;
 • wieszaki na ubrania (sprzedawane oddzielnie);
 • kapsułki z kawą do ekspresów kapsułkowych, foliowe opakowania po kawie oraz papierowe saszetki z kawą wyrzucane razem ze zużytą kawą.

Wprowadzający opakowania a wprowadzający produkty w opakowaniach

Wprowadzający opakowania to nikt inny jak ich wytwórca bądź importer. Kimś innym jest natomiast wprowadzający produkty w opakowaniach. Jak sama nazwa wskazuje wprowadza on na rynek produkty w opakowaniach. Mogą to być produkty wytworzone przez niego bądź przez innego przedsiębiorcę. Ważne jest, aby to on był odpowiedzialny za pakowanie towaru, który następnie trafi do obrotu.

Jednostki handlu oferujące torby z tworzyw sztucznych

Obowiązkiem wpisu do rejestru BDO objęte są podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego bądź hurtowego, które oferują torby z tworzyw sztucznych objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podmioty te nie muszą prowadzić ewidencji odpadów w BDO. Do ich obowiązków należy jedynie składanie rocznych sprawozdań za pośrednictwem BDO.

Wyjątek stanowią jednostki handlu, które oferują klientom wyłącznie bardzo cienkie foliowe torebki tzw. zrywki. Nie podlegają one opłacie recyklingowej, a zatem sklepy, które je udostępniają, nie muszą być zarejestrowane w BDO.

 Jak się okazuje, ze względu na wprowadzane opakowania (w tym torby z tworzywa sztucznego) wiele firm musi znaleźć się w rejestrze BDO. Wśród nich są także drobne przedsiębiorstwa, takie jak np. sklep spożywczy, w którym do woreczków foliowych pakuje się warzywa i owoce.

  Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.