604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Rejestr BDO – Małopolska

utworzone przez | 07/07/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

BDO to ogólnie rzecz ujmując rejestr zajmujący się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Zgodnie z rejestrem istnieje pewna grupa podmiotów gospodarczych, która ze względu na specyfikę prowadzonej przez siebie działalności zobowiązana jest do dokonania wpisu do rejestru BDO. Jest to stosunkowo nowy system, podlegający dość dynamicznym zmianom, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do lokalnego Urzędu Marszałkowskiego (w przypadku Małopolski danych kontaktowych w sprawie BDO warto szukać wchodząc na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Czym jest i jak działa rejestr BDO?

BDO to bardzo nowoczesne internetowa baza danych, zawierająca najważniejsze informacje dotyczące produktów, opakowań oraz szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Do rejestru muszą zostać wpisane przedsiębiorstwa (a także i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), które w swojej codziennej działalności wytwarzają bądź w jakikolwiek sposób gospodarują odpadami o określonej ilości i określonym typie. Choć za wprowadzanie i opracowanie rejestru odpowiedzialne było Ministerstwo Środowiska, to jednak na chwile obecną nad prawidłowością funkcjonowania systemu czuwają Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. W systemie BDO znajduje się wiele różnorodnych informacji dotyczących gospodarowania odpadami, między innymi o wprowadzanych do obrotu rynkowego produktach w opakowaniach takich jak opony, oleje smarowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, akumulatory, baterie itp. Warto także podkreślić, że baza BDO w pewnym stopniu pełni także rolę systemu ewidencjonowania odpadów, wraz z pełnymi informacjami odnoszącymi się do sposobów gospodarowania nimi.

Jak zarejestrować się w systemie BDO po 1 stycznia 2020?

Zgodnie z przepisami, z dniem 1 stycznia 2020 roku składanie wniosków o wpis do rejestru ma się odbywać wyłącznie online. Wbrew pozorom nie jest to czynność trudna i czasochłonna, należy jednak pamiętać o tym, by złożyć wszelkie niezbędne dokumenty, a sam wniosek został wypełniony bezbłędnie (Urząd Marszałkowski ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jednak czas ten może się nieco wydłużyć ze względu na braki czy błędy w dokumentacji). Pierwszym krokiem do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO każdorazowo jest czynność polegająca na zalogowaniu się do systemu z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (w razie jakichkolwiek wątpliwości, w sieci czy na internetowych stronach Urzędów Marszałkowskich można znaleźć krótkie filmy instruktażowe, dość dokładnie przedstawiające całą procedurę). Po poprawnym zalogowaniu się do KWIE należy przejść do utworzenia nowego wniosku rejestrowego. Aby wniosek był rozpatrzony, jeżeli ustawa tak zdecydowała, konieczne jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w odpowiedniej wysokości – w przeciwnym wypadku wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Kto obowiązkowo musi się zarejestrować w bazie BDO?

Zgodnej z przepisami istnieje pewna grupa podmiotów gospodarczych, która ze względu na typ prowadzonej przez siebie działalności jest przepisami zobowiązana do dokonania rejestracji w systemie BDO.
Marszałek województwa Małopolskiego pozytywnie rozpatruje wnioski o wpis do rejestru od osób które między innymi:
– zajmują się recyklingiem bądź odzyskiem odpadów,
– prowadzą punktu zbierania pojazdów,
– prowadzą stacje demontażu pojazdów,
– wprowadzają pojazdy na rynek,
– wprowadzają sprzęt elektryczny/ elektroniczny jako autoryzowany przedstawiciel producenta,
– zajmują się odbiorem i przetwarzaniem zużytego sprzętu,
– wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory,
– zajmują się bezpośrednio bądź pośrednio przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów,
– zajmują się tran portem odpadów,
– zajmują się prowadzeniem działalności w zakresie recyklingu statków,
– zajmują się wewnątrzwspólnotową dostawą odpadów opakowaniowych oraz produktów w opakowaniach,
– zajmują się handlem hurtowym lub detalicznym, w którym wykorzystuje się wykonane ze sztucznych tworzyw torby (które ze względu na charakter ustawy są objęte opłatą recyklingową).
Nie zawsze jednak wpis do rejestru odbywa się w wyniku złożonego przez podmiot gospodarczy wniosku. W nielicznych przypadkach wpis dokonywany jest przez Marszałka Województwa Małopolskiego z urzędu. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku:
– jednostek posiadających odpady, na przetwarzanie których niezbędne było wydanie pozwolenia zintegrowanego,
– podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
– podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów,
– podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na gospodarowanie odpadami wydobywczymi,
– podmiotów gospodarczych uprawnionych do prowadzenia obiektów zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych,
– podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na prowadzenie podziemnego punktu składowania odpadów.

    Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.