Szkolenia a zlecanie obsługi BDO – co wybrać?

utworzone przez | 13/05/2020 | Obowiązek BDO

BDO czyli specjalistyczny rejestr zawierający najważniejsze i odpowiednio uporządkowane informacje o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami to stosunkowo nowy system informatyczny (który funkcjonuje zaledwie od stycznia 2018 roku). Jednym z najważniejszych działów BDO jest funkcjonujący od 24 stycznia 2018 roku rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Ponadto zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na początku roku 2020 pojawiły się nowe działy w BDO, czyli moduł ewidencji oraz moduł sprawozdawczości.

Szkolenia BDO

W związku z tym, że BDO w Polsce jest stosunkowo nowym systemem informatycznym, niezbędne jest organizowanie regularnych szkoleń związanych z BDO pozwalających na zdobycie rzetelnych i wartościowych informacji dotyczących jego funkcjonowania. W zależności od potrzeb trafić można na szkolenia darmowe jak i te odpłatne (które zawierają zdecydowanie więcej informacji, trwają też nieco dłużej, dlatego też w czasie ich trwania omawiany jest znacznie szerszy zakres informacji).

Szkolenia podzielone są również w zależności od posiadanej wiedzy uczestników – są zatem szkolenia uzupełniające, jak i te przedstawiające kwestię związane z gospodarką odpadami od zupełnych podstaw. Do kogo przede wszystkim skierowane są takie szkolenia? Zdecydowanie najbardziej wartościowe pod wieloma względami będą dla osób które:

 • zajmują się wytwarzaniem odpadów,
 • zajmują się zbieraniem i transportem odpadów,
 • są przedsiębiorcami stojących na czele prywatnych przedsiębiorstw,
 • pracują w prywatnych przedsiębiorstwach, a do ich zadań należy między innymi organizacja zbioru i wywozu odpadków,
 • pracują w charakterze specjalisty ds. ochrony środowiska,
 • pracują w charakterze specjalisty ds. odpadów.

Poza wymienionymi podmiotami oczywiście w zależności od potrzeb i zainteresowania każdy może skorzystać ze szkoleń opisujących mniej lub bardziej szczegółowo zagadnienie związane z gospodarowaniem odpadami. Na szkoleniach BDO jego uczestnicy mogą zapoznać się między innymi z:

 • bieżącymi zmianami jakie zaszły w funkcjonowaniu BDO,
 • zasadami klasyfikacji odpadów zgodnie ze specjalnym katalogiem,
 • zasadami funkcjonowania i rejestracji w systemie BDO

Zlecanie obsługi BDO

Rejestr BDO w Polsce jest stosunkowo nowy, nic więc dziwnego w tym, że wielu przedsiębiorców, szczególnie tych prywatnych niekiedy czuje się nieco nieswojo i niezbyt pewnie w tym temacie. Ich wątpliwości budzi przede wszystkim to, czy ze względu na charakterystykę swojej działalności są oni zobowiązani przepisami prawa do rejestracji w systemie BDO. Zgodnie z prawem wpisu do rejestru nie muszą dokonywać:

 • osoby fizyczne bądź jednostki organizacyjne wykorzystujące odpady na własne potrzeby,
 • osoby fizyczne/ przedsiębiorcy wytwarzający jedynie odpady komunalne (ich obowiązuje system odbioru odpadów komunalnych),
 • zarządcy ziem na których stosowane są komunalne osady ściekowe,
 • osoby prowadzące inną niż gospodarcza działalność w zakresie gospodarowania odpadami,
 • rolnicy posiadający powierzchnię użytków rolnych poniżej 75 ha.

Pozostałe osoby fizyczne/przedsiębiorcy, którzy nie są ujęci w powyższych wyjątkach, a także nie korzystają z innego systemu gospodarowania odpadami są zobowiązani do obsługi BDO.

Z pozoru wydaje się to proste. Wystarczy zalogować się na swoje konto (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl), gdzie można w szybki i prosty sposób przystąpić do przygotowania i przekazania karty odbiorów odpadów. W tym przypadku niezwykle ważny jest wybór odpowiedniej karty wywozu, bowiem to od tego w dużej mierze zależy to, czy zlecenie BDO zostanie należycie zrealizowane.

Należy także określić precyzyjnie transportującego i przejmującego odpady oraz podać typ i charakter odpadów, które mają zostać z danego miejsca zabrane. Przed wysłaniem należy sprawdzić, czy karta odpadów została sporządzona w sposób prawidłowy. To co z pozoru wydaje się proste, w praktyce może nastręczyć trudności i problemów.

Warto więc jednak rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.