Hałas ustalony a nieustalony

utworzone przez | 10/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Jakie rodzaje hałasu wyróżniamy 

Wyróżniamy wiele rodzajów hałasu, w zależności od klasyfikacji podziału. Kiedy weźmiemy
pod uwagę zmienność natężenia hałasu w czasie możemy podzielić go na hałas ustalony
oraz nieustalony.

Mianem hałasu ustalonego określamy hałas, którego poziom dźwięku zmienia się nie więcej
niż 5 dB.

Mówiąc o hałasie nieustalonym mamy na myśli taki, którego poziom dźwięku mierzony
w określonym punkcie zmienia w czasie o więcej niż 5 dB. W jego przypadku należy określić
równoważny poziom dźwięku A w czasie oceny T oraz maksymalny poziom dźwięku.

 

 

Sporządzono na podstawie pracy pt. „Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)” opracowanego przez Andrzeja Uzarczyka.

Przygotowała
Paulina Rocławska