Klasyfikacja pól i sygnałów akustycznych

utworzone przez | 10/09/2019 | Pomiary hałasu | 0 komentarzy

Rozróżniamy cztery rodzaje pól akustycznych, a mianowicie:
 Bliskie – obszar pola bezpośrednio przylegający do źródła dźwięku, gdzie występują
zjawiska nieliniowe (ok. 1 długości fali – dla 250 Hz jest to 2,5 m)
 Dalekie – obszar pola, w którym spadek poziomu dźwięku wynosi 6 dB na każde
podwojenie odległości od źródła hałasu (dla fali sferycznej – od źródła punktowego)
 Swobodne – pole, w którym nie występują fale odbite
 Dyfuzyjne – pole, w którym występuje duża liczba fal odbitych z różnych kierunków,
co powoduje stały poziom dźwięku w całym obszarze