Mierzone parametry dźwięku

utworzone przez | 10/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Podczas pomiaru miernik poziomu dźwięku pozwala odczytać szereg parametrów sygnału akustycznego, które są w tym czasie rejestrowane i wyświetlane.
Poniżej zostaną przedstawione nazwy mierzonych wielkości na przykładzie dwóch
mierników, tj. miernika cyfrowego Brüel&Kjær typ 2231 oraz miernika cyfrowego SVAN
945A.
W przypadku ustawienia parametrów toru pomiarowego – zakres pomiarowy (FSD – Full
Scale Deflection lub RANGE), korekcja częstotliwości (A, C, LIN), stała czasowa (SLOW,
FAST) oraz typ detektora (RMS, PEAK) – możemy odczytać poniższe wyniki (dotyczy
mierników cyfrowych):
 SPL – Sound Pressure Level – czyli chwilowa wartość poziomu dźwięku, jako
maksymalna wartość RMS z ostatniej sekundy, aktualizowana co 1s
 LEQ – Equivalent Level – czyli równoważny poziom dźwięku z czasu pomiaru
 SEL – Sound Exposure Level – czyli ekspozycyjny poziom dźwięku – równoważny
poziom dźwięku z czasu pomiaru przeliczony na 1s
 MINL lub MIN – to minimalny poziom dźwięku RMS z czasu pomiaru
 MAXL lub MAX – to maksymalny poziom dźwięku RMS z czasu pomiaru
 RMS – to wartości uśrednione energetycznie z uwzględnieniem stałej czasowej
FAST lub SLOW

 MAXP lub PEAK – czyli maksymalny poziom dźwięku PEAK (wartość szczytowa)
z czasu pomiaru
 INST – czyli Instant Level – to chwilowa wartość poziomu dźwięku RMS próbkowana
co 1s (BK2231)
UWAGA – miernik SVAN 945 może zapisać przebieg czasowy pomiaru w buforze w
próbkach RMS co 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s – dotyczy to RM,
MIN, MAX, PEAK
 ELT – czyli Elapsed Time lub TIME – to czas pomiaru
 Ln – czyli poziomy statyczne – oznacza wartość poziomu dźwięku, która jest
przekraczana w n% czasu obserwacji (pomiaru)
Poza wyżej wymienionymi wielkościami, mierniki mogą podawać również inne parametry,

w zależności od jego producenta i typu.

Sporządzono na podstawie książki Mikołaja Kirpluka pt. „Podstawy akustyki” wydanej w maju 2017 roku.

Przygotowała
Paulina Rocławska