604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Zanim przystąpimy do pomiarów hałasu powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni do tego
sprzęt.
Najczęściej używanymi urządzeniami służącymi do pomiaru hałasu są mierniki poziomu
hałasu, rzadziej spotykamy decybelomierze
Zestaw pomiarowy powinien spełniać kilka podstawowych wymagań, a mianowicie:
 Kalibrator akustyczny klasy 1;
 Mikrofon pomiarowy powinien być wyposażony w osłonę przeciwwietrzną;
 Mierniki poziomu dźwięku klasy dokładności 1.

Typowy miernik składa się z kilku najważniejszych elementów, do których należą przede
wszystkim mikrofon, przedwzmacniacz mikrofonowy, analizator częstotliwości, wzmacniacz
pomiarowy, detektor wartości skutecznej RMS, a także wskaźnik wyników. Mierniki
zaopatrzone są również w krzywe korekcyjne oraz takie elementy jak na przykład: pamięć,
moduł analizy, wskaźnik przesterowań, zapis i odczyt danych, itp.
Aby uzyskane wyniki były prawidłowe należy kalibrować miernik hałasu zgodnie z instrukcją
producenta przed serią i po serii pomiarowej. Kalibrator akustyczny i miernik hałasu należy
wzorcować nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

Stan prawny na dzień
13.06.2019 r.
Paulina Rocławska

Akty prawne:
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz.
1542)