Urządzenia do pomiarów hałasu

utworzone przez | 17/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Zanim przystąpimy do pomiarów hałasu powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni do tego sprzęt.

Najczęściej używanymi urządzeniami służącymi do pomiaru hałasu są mierniki poziomu hałasu, rzadziej spotykamy tzw. decybelomierze.

 

Z czego składa się zestaw pomiarowy do badań hałasu?

Zestaw pomiarowy powinien spełniać kilka podstawowych wymagań, a mianowicie:

  • Kalibrator akustyczny klasy 1;
  • Mikrofon pomiarowy powinien być wyposażony w osłonę przeciwwietrzną;
  • Mierniki poziomu dźwięku klasy dokładności 1.

Typowy miernik używany do wykonywania pomiarów hałasu składa się z kilku najważniejszych elementów, do których należą przede wszystkim mikrofon, przedwzmacniacz mikrofonowy, analizator częstotliwości, wzmacniacz pomiarowy, detektor wartości skutecznej RMS, a także wskaźnik wyników.

Mierniki zaopatrzone są również w krzywe korekcyjne oraz takie elementy jak na przykład:

  • pamięć,
  • moduł analizy,
  • wskaźnik przesterowań,
  • zapis i odczyt danych, itp.

Aby uzyskane wyniki były prawidłowe należy kalibrować miernik hałasu zgodnie z instrukcją producenta przed serią i po serii pomiarowej. Kalibrator akustyczny i miernik hałasu należy wzorcować nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

Stan prawny na dzień 13.06.2019 r.
Paulina Rocławska

Akty prawne:
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz.
1542)