604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Warunki meteorologiczne podczas badań / pomiarów hałasu

utworzone przez | 17/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Zanim przejdziemy do wykonywania czynności związanych z dokonaniem pomiaru hałasu musimy zapoznać się przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi panującymi w miejscach lokalizacji punktów pomiarowych.

 

Jakie warunki powinny panować podczas pomiarów hałasu?

Pomiary hałasu powinno przeprowadzać się podczas optymalnych warunków meteorologicznych i na odpowiedniej wysokości, czyli nie mniejszej niż 3,5 m nad poziomem terenu.

Podczas przeprowadzania terenowych pomiarów hałasu należy także pamiętać, aby przestrzegać warunki określone przez producenta w instrukcji obsługi posiadanego przyrządu oraz o poniższych warunkach granicznych:

  • temperatura od -10°C do 50°C,
  • średnia prędkość wiatru do 5 m/s,
  • wilgotność od 25% do 90 %,
  • ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa.

Jeśli z jakiegoś ważnego powodu wykonujemy pomiary w warunkach różnych niż wcześniej zdefiniowane (temperatura, wilgotność) konieczne jest podanie uzasadnienia tego odstępstwa w sprawozdaniu z pomiarów, a także należy przeprowadzić dodatkową analizę wpływu na wiarygodność pomiaru.

Stan prawny na dzień: 13.06.2019 r.
Paulina Rocławska