BDO w firmach transportowych

utworzone przez | 28/05/2020 | Obowiązek BDO

Od 1 stycznia 2020 w życie weszły nowe przepisy dotyczące BDO (jest to nic innego jak rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Wydawać by się mogło, że większość działających na rynku firm nie będzie zobowiązana do rejestracji w systemie BDO. Jednak podchodząc bardziej analitycznie okazać się może, że przed dodatkową działalność przedsiębiorstw są one zobowiązane po wystąpienia z wnioskiem o rejestrację do systemu.

Obowiązek rejestracji w BDO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO zobowiązani są przedsiębiorcy którzy:

 •  wytwarzają odpady, które ze względu na swoją specyfikę muszą zostać poddane ewidencjonowaniu,
 •  zajmują się wprowadzaniem do obrotu rynkowego produktów w opakowaniach (np.opon, sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, pojazdów, baterii, akumulatorów, olejów smarowych itp.),
 •  zajmują się produkcją bądź importem opakowań od firm unijnych.

Firma transportowa a BDO

Jak łatwo się domyślić usługa transportowa nie generuje odpadów. Skąd więc powiązanie firm transportowych z BDO? Choć sama usługa nie przyczynia się do wytwarzania odpadów, to jednak do prowadzenia firmy transportowej niezbędna jest obsługa biurowa oraz techniczna, co generuje dość dużą ilość odpadów pod postacią np. tonerów, zużytych części, filtrów czy olei.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 12.12.2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, do ewidencji muszą zostać zgłoszone przedsiębiorstwo wytwarzające więcej niż 5 kg odpadów innych niż komunalne w ciągu roku.

Rejestr odpadów BDO prowadzony jest przez marszałków województwa odpowiednich dla miejsca w którym znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa. Za wpis do rejestru mikroprzedsiębiorstwa powinny zapłacić 100 zł, w pozostałych przypadkach kwota niezbędna do płacenia wynosi 300 zł.

Która firma transportowa jest zobowiązana do dokonania wpisu do rejestru BDO?

Nie każda firma transportowa musi być wpisana to rejestru BDO. To, której z nich dotyczy ten obowiązek uzależnione jest nie tylko od ilości, ale również i rodzaju wytwarzanych odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami odnoszącymi się do gospodarowania odpadami, firmy transportowe zobowiązane są do zgłoszenia swojej kandydatury w następujących przypadkach:

 • gdy firma rocznie wytwarza więcej niż 5 kg odpadów w formie rożnego rodzaju drukarskich tonerów,
 • gdy firma transportowa rocznie posiada więcej niż 5 ton odpadów pochodzących z materiałów budowanych, zawierających w swoim składzie gips,
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 5 kg odpadów rocznie w postaci baterii alkalicznych,
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 5 kg opadów w formie baterii innych niż alkaliczne (włączając w to akumulatory),
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 100 kg (w skali roku) odpadów w formie sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania i ubrań roboczych,
 • gdy firma transportowa wytwarza powyżej 5 ton odpasów pochodzących ze szkła,
 • gdy firma transportowa wytwarza więcej niż 5 ton rocznie odpadów pod postacią różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Ponadto firmy transportowe obowiązkowo muszą się zgłosić ze swoją kandydaturą do rejestru BDO w następujących przypadkach:

 • gdy na ich terenie znajduje się warsztat (lub alternatywne miejsce), w którym dokonywana jest wymiana opon czy jakichkolwiek innych części, które w późniejszym etapie oddawane są do recyklingu,
 • gdy firma transportowa przekazuje powyżej 5 ton rocznie do recyklingu zużytych bądź zniszczonych palet,
 • gdy firma transportowa w ciągu roku przekazuje to recyklingu bądź utylizacji więcej niż 5 ton zużytego sprzętu biurowego,
 • gdy firma transportowa wymienia w sowim warsztacie różne elementy wyposażenia auta (na własny użytek).

Zasady rejestracji do BDO w przypadku firm transportowych są dokładnie takie same jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych. Przedstawiciele firm, którzy nie do końca są pewni tego, czy specyfika prowadzonej przez nich działalności kwalifikuje ich do dokonania wpisu do BDO powinni skonsultować się z najbliższym urzędem marszałkowskim, który jest odpowiedzialny za prowadzenie tego rejestru. Tam przedsiębiorca może uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania nie tylko odnośnie samego wpisu, ale również i formy funkcjonowania rejestru BDO.

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.