604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl
Kwalifikacja BDO

Kwalifikacja BDO

Dot. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w...
Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

  O czym mówi ustawa o odpadach?   Dnia 5 września 2018r. weszła w życie zmiana ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1592). Jedną z istotnych wprowadzonych zmian jest nałożenie na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami...